Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.O.E 10.09.2019

Modificare Convocare AGAE 10/11.09.2019 VIZUALIZEAZA PDF
Convocator A.G.A.O.E. 10/11.09.2019 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Specială PF VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Specială PJ VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect Hotarari AGAOE VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Administratorilor Sem I 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Situatii Financiare Sem I 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Independent Sem I 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Contractul de manadat al administratorului neexecutiv VIZUALIZEAZA PDF
Material prelungire perioada de gratie credit UnicreditBank VIZUALIZEAZA PDF
Reprezentanta Moldova VIZUALIZEAZA PDF
Reprezentanta Vietnam VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 18.04.2019

Convocator A.G.A.O.E. 18/19.04.2019 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Specială PF VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Specială PJ VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect Hotarari AGAOE VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Administratorilor 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Situatii Financiare anuale 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
Repartitie profit an financiar 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Inregistrarea pe venituri a dividendelor neridicate 2014 VIZUALIZEAZA PDF
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Contractul de mandat al administratorului provizoriu desemnat VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare pentru anul 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Propunere membru Consiliu de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea prelungirii liniei de credit la EximBank VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul