Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.O.E. 16.09.2022

Convocator A.G.A.O.E. 16/19.09.2022 VIZUALIZEAZA PDF
1.1. Raportul Administratorilor Sem I 2022 VIZUALIZEAZA PDF
1.2. Situatii Financiare Sem. I 2022 VIZUALIZEAZA PDF
1.3. Raportul Auditorului Independent Sem. I 2022 VIZUALIZEAZA PDF
2. Materiale sustinere ordine de zi A. G. A. Extraordinara VIZUALIZEAZA PDF
Academia a+ propunere statut pentru AGA din 16.09.2022 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii suplimentare privind punctele de pe ordinea de zi VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 27.04.2022

Convocator A.G.A.O.E. 27/28.04.2022 VIZUALIZEAZA PDF
I.1.1. Raportul Administratorilor 2021 VIZUALIZEAZA PDF
I.1.2. Situatiile financiare 2021 VIZUALIZEAZA PDF
I.1.3. Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
I.1.3'. Completare Raport Auditor Independent anual 2021, referitor raportare ESEF VIZUALIZEAZA PDF
I.2. Repartizare profit net 2021 VIZUALIZEAZA PDF
I.3. Nota informare dividende neridicate- an financiar 2017 VIZUALIZEAZA PDF
I.4. Gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii CA VIZUALIZEAZA PDF
I.6. Obiectivele cuprinse in planul de administrare pentru membrii CA pentru anul 2022 VIZUALIZEAZA PDF
Planul de administrare 2022-2024 VIZUALIZEAZA PDF
Act aditional - Lucian TIMOFTICIUC VIZUALIZEAZA PDF
Act aditional - Ioan NANI VIZUALIZEAZA PDF
Act aditional - Ionel DAMIAN VIZUALIZEAZA PDF
Act aditional - Catalin-Codrut POPESCU VIZUALIZEAZA PDF
Act aditional - Mihai TRIFU VIZUALIZEAZA PDF
I.7. Aprobarea raportului de remunerare pentru administratorii societatii VIZUALIZEAZA PDF
I.8.1. Act aditional - Lucian TIMOFTICIUC VIZUALIZEAZA PDF
I.8.2. Act aditional - Ioan NANI VIZUALIZEAZA PDF
I.8.3. Act aditional - Ionel DAMIAN VIZUALIZEAZA PDF
I.8.4. Act aditional - Catalin-Codrut POPESCU VIZUALIZEAZA PDF
I.8.5. Act aditional - Mihai TRIFU VIZUALIZEAZA PDF
II.1. Modificare act constitutiv al societatii prin completarea obiectului de activitate cu clasa CAEN 3511 “productia de energie electrica”. VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O. 28.02.2022

Indicatori economico-financiari Antibiotice VIZUALIZEAZA PDF
Convocator VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Procura speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Procura speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 VIZUALIZEAZA PDF
Raport curent referitor BVC 2022 VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul