Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.O.E 26/27.08.2021

Convocator A.G.A.O.E. 26/27.08.2021 VIZUALIZEAZA PDF
1.1. Raportul Administratorilor Sem. I 2021 VIZUALIZEAZA PDF
1.2. Situatii Financiare Sem. I 2021 VIZUALIZEAZA PDF
1.3. Raportul Auditorului Independent Sem. I 2021 VIZUALIZEAZA PDF
Nota de fundamentare privind punctele 2-7 de pe ordinea de zi a AGAO VIZUALIZEAZA PDF
Contract de mandat administrator VIZUALIZEAZA PDF
II.1 Nota de fundametare AGAE VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O. 20/21.04.2021

Convocator AGAO 20/21.04.2021 VIZUALIZEAZA PDF
1.1. Raportul Administratorilor 2020 VIZUALIZEAZA PDF
1.2. Situatiile financiare 2020 VIZUALIZEAZA PDF
1.3. Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
2. Repartizare profit net 2020 VIZUALIZEAZA PDF
Activitate dezvoltare durabila 2020 VIZUALIZEAZA PDF
3. Nota informare dividende neridicate- an financiar 2016 VIZUALIZEAZA PDF
4. Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2021 VIZUALIZEAZA PDF
5. Gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii CA VIZUALIZEAZA PDF
7. Obiectivele cuprinse in planul de administrare 2021-2023 VIZUALIZEAZA PDF
Planul de Administrare 2021-2023 VIZUALIZEAZA PDF
8. Politica de remunerare pentru administratorii societatii VIZUALIZEAZA PDF
9. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
11.a. Propunere candidat VIZUALIZEAZA PDF
11.b. Contract de Mandat Administrator Neexecutiv VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Neindeplinire cvorum A.G.A.O. 20.04.2021 VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul