Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.O.E. 29.02.2024/01.03.2024

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
I. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 VIZUALIZEAZA PDF
II. Material explicativ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul