Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Nu există acţiuni fără drept de vot, acţiuni care să confere dreptul la mai multe voturi sau acţiuni privilegiate.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 01/02.07.2024

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
Repartizare profit 2023 VIZUALIZEAZA PDF
Material explicativ referitor la punctul 1 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Antibiotice S.A., din data de 01/02.07.2024 VIZUALIZEAZA PDF
https://www.ms.ro/ro/procedura-de-recrutare-si-selectie-a-membrilor-consiliului-de-administratie-al-societatii-antibiotice-sa/ VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.05.2024

Convocator completat VIZUALIZEAZA PDF
Convocator VIZUALIZEAZA PDF
Repartizare profit 2023 VIZUALIZEAZA PDF
Material explicativ referitor la punctul 3 de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Antibiotice S.A., din data de 28/29.05.2024 VIZUALIZEAZA PDF
https://www.ms.ro/ro/procedura-de-recrutare-si-selectie-a-membrilor-consiliului-de-administratie-al-societatii-antibiotice-sa/ VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Solicitare completare ordine de zi AGAO 28/29.05.2024 VIZUALIZEAZA PDF
Declaratia de renuntare VIZUALIZEAZA PDF
Contract administrator provizoriu VIZUALIZEAZA PDF
CV administrator provizoriu VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Adunarile Generale Extraordinara si Ordinara ale Actionarilor din 16.04.2024

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
Completare Convocator VIZUALIZEAZA PDF
I.1. Modificare Act Constitutiv VIZUALIZEAZA PDF
I.2. Modificarea adresei reprezentantei din Vietnam VIZUALIZEAZA PDF
II.1. Raportul Administratorilor 2023 VIZUALIZEAZA PDF
II.2. Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
II.3. Situatiile financiare 2023 VIZUALIZEAZA PDF
II.4. Repartizare profit 2023 VIZUALIZEAZA PDF
II.5. Aprobarea înregistrării pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2019 VIZUALIZEAZA PDF
II.6. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2023 pentru administratorii neexecutivi VIZUALIZEAZA PDF
II.7. Aprobarea gradului de realizare al indicatorilor de performanta ai anului 2023 pentru administratorul executiv/director general VIZUALIZEAZA PDF
II.10. Material sustinere punctul 10 VIZUALIZEAZA PDF
II.11. Material sustinere punctul 11 VIZUALIZEAZA PDF
II.11 indice 1. Material informativ referitor la punctul 11 indice 1 VIZUALIZEAZA PDF
II.12. si II.13. Indicatori de performanta pentru anul 2024 VIZUALIZEAZA PDF
II.14. Contract de mandat administrator executiv - proiect VIZUALIZEAZA PDF
II.15. Contract de mandat administrator provizoriu - proiect VIZUALIZEAZA PDF
II.14 si II.15 Material sustinere punctele 14 si 15 VIZUALIZEAZA PDF
II.16 Material sustinere punctul 16 VIZUALIZEAZA PDF
II.17 Material sustinere punctul 17 VIZUALIZEAZA PDF
II.18. Material sustinere punctul 18 VIZUALIZEAZA PDF
II.19. Raportul de remunerare 2023 VIZUALIZEAZA PDF
II.20. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Adresa Infinity Capital Investments SA - solicitare modificare convocator VIZUALIZEAZA PDF
Revenire adresa Infinity Capital Investments SA - solicitare modificare convocator VIZUALIZEAZA PDF
Raspuns adresa Infinity Capital Investments SA VIZUALIZEAZA PDF
Solicitare raspuns Autoritatea de Supraveghere Financiara VIZUALIZEAZA PDF
Raspuns Autoritatea de Supraveghere Financiara VIZUALIZEAZA PDF
Propunere candidati Infinity Capital Investments SA VIZUALIZEAZA PDF
Propunere candidati - Autoritarea Publica Tutelara VIZUALIZEAZA PDF
Candidatura proprie VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari AGAE VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari AGAE - propunere actionar Infinity Capital Investments VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari AGAO VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari AGAO - propunere actionar Infinity Capital Investments VIZUALIZEAZA PDF
Desemnare membri CA VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari AGAEO 16.04.2024 VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din 29.02.2024

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
I. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 VIZUALIZEAZA PDF
II. Material explicativ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul