Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.O. 02/03.11.2020

Convocator A.G.A.O. 02/03.11.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 16.09.2020

Convocator A.G.A.O.E. 16/17.09.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Formular de Vot prin Corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile Actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Bugetul de Venituri si Cleltuieli 2020 rectificat VIZUALIZEAZA PDF
Indicatori de performanță pentru administratorii societății, în corelație cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 rectificat VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Administratorilor la 30.06.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Situatii Financiare la 30.06.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
Contract Mandat Administrator Neexecutiv VIZUALIZEAZA PDF
Schimbarea sediului reprezentantei din Vietnam VIZUALIZEAZA PDF
Modificarea actului constitutiv VIZUALIZEAZA PDF
Refinantarea liniei de credit de la EximBank la CEC Bank VIZUALIZEAZA PDF
Infiintarea asociatiei Clubul Seniorilor VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 20.05.2020

Convocator A.G.A.O.E. 20/21.05.2020.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Formular de Vot prin Corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile Actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Completarea obiectului de activitate al societății cu o nouă activitate secundară VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 09.04.2020

Recomandare actionari participare AGAOE - 09_10.04.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Utilizarea optiunii de Vot prin Corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Convocator A.G.A.O.E. 09/10.04.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Repartitie profit an financiar 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii privind drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Raportul administratorilor 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Situatii financiare VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Independent 2019 VIZUALIZEAZA PDF
Nota informare dividende neridicate- an financiar 2015 VIZUALIZEAZA PDF
Numirea Auditorului Financiar VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru membrii CA VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare pentru anul 2020 VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Propuneri candidati VIZUALIZEAZA PDF
Contract de mandat administrator neexecutiv VIZUALIZEAZA PDF
Contract de mandat administrator executiv VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea prelungirii - EXIMBANK VIZUALIZEAZA PDF
Ratificarea majorarii facilitatii de credit multivaluta UniCredit Bank VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O. 05/06.03.2020

Convocator A.G.A.O. 05/06.03.2020 corectat VIZUALIZEAZA PDF
Convocator A.G.A.O. 05/06.03.2020 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii privind drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2020 VIZUALIZEAZA PDF
Contractul de mandat al administratorului executiv VIZUALIZEAZA PDF
Neindeplinire cvorum A.G.A.O. VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari AGAO 06.03.2020 VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul