Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.E 30.10.2023

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
I. Material informativ punctul 1 A.G.A.E VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Formular de Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 14.09.2023

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Formular de Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
I.1. Raportul Administratorilor Sem I 2023 VIZUALIZEAZA PDF
I. 2. Situatii financiare Sem I 2023 VIZUALIZEAZA PDF
I.3. Raport Auditor Statutar Sem I 2023 VIZUALIZEAZA PDF
Material explicativ pct. 4 A.G.A.O. VIZUALIZEAZA PDF
II. 1. Material justificativ pct. 1 A.G.A.E. VIZUALIZEAZA PDF
II. 2. Modificare act constitutiv VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O. 27.04.2023

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
I.1.1. Raportul Administratorilor 2022 VIZUALIZEAZA PDF
I.1.2. Situatiile financiare 2022 VIZUALIZEAZA PDF
I.1.3. Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
I.2. Repartizare profit net 2022 VIZUALIZEAZA PDF
I.4. Numirea auditorului financiar VIZUALIZEAZA PDF
I.5. Nota informare dividende neridicate- an financiar 2018 VIZUALIZEAZA PDF
I.6. si I.7. Gradul de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2022 VIZUALIZEAZA PDF
I.9. Planul de Administrare 2020-2024 actualizat VIZUALIZEAZA PDF
I.10. Indicatori de performanta pentru anul 2023 VIZUALIZEAZA PDF
I.11. Draft act aditional contract de mandat administrator neexecutiv/executiv VIZUALIZEAZA PDF
I.12. Raportul de remunerare VIZUALIZEAZA PDF
I.13. Remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Formular de vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Speciala Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF
Erata VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O. 16.02.2023

Convocator A.G.A.O. 16/17.02.2023 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala persoana juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarare VIZUALIZEAZA PDF
Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 VIZUALIZEAZA PDF
Raport curent referitor BVC 2023 VIZUALIZEAZA PDF
Hotarare A.G.A.O. 16.02.2023 VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul