Fabricația sub contract

Dispunem de capacități de fabricație certificate, personal instruit și calificat conform cerințelor GMP, expertiză și tradiție pentru a fabrica pe fluxurile noastre produse farmaceutice de calitate, sigure și eficiente pentru parteneri interni și internaționali.

Compania noastră a implementat cerințele EU GMP privind contractul de fabricație și/sau control, fapt care ne-a permis extinderea și diversificarea portofoliului de produse cu menținerea acelorași standarde ridicate de calitate, siguranță și eficiență a produselor respective.

Contractul de fabricație și/sau control trebuie să fie în conformitate cu Autorizația de Punere pe Piață a produsului și se încheie între un furnizor de contract, posesor al unei autorizații de punere pe piață, și beneficiarul de contract, posesor al unei autorizații de fabricație.

Între furnizorul și beneficiarul de contract sunt elaborate și aprobate, de comun acord, o serie de documente specifice: agrementul de confidențialitate, agrementul comercial, acordul de calitate.