Guvernanță corporativă

Principiile și recomandările Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București stau la baza îndeplinirii standardelor de bună guvernare corporativă ale companiei noastre.

Totodată, aceste principii garantează respectarea cerințelor de transparență și etică în afaceri, asigurând acuratețea procesului decizional al companiei prin acces egal al acționarilor la informațiile relevante despre companie.

Antibiotice consideră că guvernanța corporativă reprezintă un instrument important pentru obținerea de performanțe în condiții de dezvoltare durabilă. Implementarea standardelor de Guvernanță corporativă permite companiei să creeze valoare adăugată pe termen lung pentru acționari, dar și pentru angajați, furnizori, clienți și parteneri de afaceri.

Anunț privind Selecția unui Administrator neexecutiv al C.A. Antibiotice și formularele aferente: