Rapoarte curente și comunicate

Informații de actualitate pentru investitori și acționari se regăsesc în cadrul comunicatelor emise în conformitate cu:

  1. Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
  2. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014
  3. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale
  4. Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de piață
  5. Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012
  6. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  7. Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare
  8. Actul Constitutiv al societăţii

Arhiva rapoarte si comunicate

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Finantare pentru proiectul “CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ de 2,5 MW”
2023-06-07

VIZUALIZEAZA PDF

Finantare investitie in capacitati de productie si cercetare
2023-05-18

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent Tranzactii Management art. 19 Reg. (UE) 596/2014
2023-05-18

VIZUALIZEAZA PDF

Informatii referitoare la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
2023-01-17

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat plata dividende an financiar 2022
2023-09-07

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Sem. I 2023
2023-08-14

VIZUALIZEAZA PDF

Castigare licitatie UK
2023-06-23

VIZUALIZEAZA PDF

Antibiotice atrage fonduri din PNRR pentru producția de energie verde
2023-06-07

VIZUALIZEAZA PDF

Finantare investitie in capacitati de productie si cercetare
2023-05-18

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Trim. I 2023
2023-05-12

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Anual 2022
2023-04-27

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat acord consultanta ATB-BEI
2023-04-20

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Preliminar 2022
2023-02-24

VIZUALIZEAZA PDF