Rapoarte curente si comunicate

Informatii de actualitate pentru investitori si actionari
se regasesc in cadrul comunicatelor emise in conformitate cu:

  • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
  • Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de piata,
  • Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012,
  • Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
  • Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
  • Actul Constitutiv al societăţii.

Arhiva rapoarte si comunicate

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Raport curent Tranzactii Management art. 19 Reg. (UE) 596/2014
2021-09-16

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent Tranzactii Management art. 19 Reg. (UE) 596/2014
2021-08-27

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent notificare prag detineri /vot mai mari de 25%
2021-08-26

VIZUALIZEAZA PDF

Notificare Tranzactii SIF Oltenia
2021-08-05

VIZUALIZEAZA PDF

Notificare Tranzactii SIF Oltenia
2021-07-28

VIZUALIZEAZA PDF

Notificare Tranzactii SIF Oltenia
2021-07-05

VIZUALIZEAZA PDF

Numire Presedinte CA
2021-06-25

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent 27.05.2021
2021-05-27

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent
2021-05-24

VIZUALIZEAZA PDF

Contract Servicii Market Maker
2021-05-18

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent notificare prag detineri /vot mai mari de 20%
2021-04-14

VIZUALIZEAZA PDF

Sistare plata dividende an financiar 2017
2021-09-10

VIZUALIZEAZA PDF

Plata dividende an financiar 2020
2021-09-10

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Semestrul I 2021
2021-07-26

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Trim. I 2021
2021-05-27

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Anual 2020
2021-04-21

VIZUALIZEAZA PDF