Rapoarte curente si comunicate

Informatii de actualitate pentru investitori si actionari
se regasesc in cadrul comunicatelor emise in conformitate cu:

  • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
  • Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de piata,
  • Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012,
  • Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
  • Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
  • Actul Constitutiv al societăţii.

Arhiva rapoarte si comunicate

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Informatii referitoare la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023
2023-01-17

VIZUALIZEAZA PDF