Rapoarte curente și comunicate

Informații de actualitate pentru investitori și acționari se regăsesc în cadrul comunicatelor emise în conformitate cu:

  1. Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
  2. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014
  3. Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale
  4. Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de piață
  5. Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012
  6. Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  7. Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare
  8. Actul Constitutiv al societăţii

Arhiva rapoarte si comunicate

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Antibiotice investeste in digitalizare
2024-04-25

VIZUALIZEAZA PDF

Desemnare membri CA
2024-04-17

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent completare ordine de zi convocare 16_17.04.2024
2024-03-29

VIZUALIZEAZA PDF

Punerea in functiune a centralei fotovoltaice de 2,5 MW
2024-03-28

VIZUALIZEAZA PDF

Demisie administrator/Numire Administrator Provizoriu
2024-02-29

VIZUALIZEAZA PDF

Antibiotice Iasi lanseaza o noua gama de produse veterinare
2024-02-09

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat Depozitarul Central – serviciul de înregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea plăţilor de dividende prin virament bancar
2024-03-18

VIZUALIZEAZA PDF