Rapoarte curente si comunicate

Informatii de actualitate pentru investitori si actionari
se regasesc in cadrul comunicatelor emise in conformitate cu:

  • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţa
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
  • Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de piata,
  • Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012,
  • Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
  • Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
  • Actul Constitutiv al societăţii.

Arhiva rapoarte si comunicate

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Raport curent Tranzactii Management art. 19 Reg. (UE) 596/2014
2022-09-26

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent Tranzactii Management art. 19 Reg. (UE) 596/2014
2022-09-22

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent completare Raport Auditor Financiar anual 2021, referitor ESEF
2022-05-30

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent Tranzactii Management art. 19 Reg. (UE) 596/2014
2022-05-26

VIZUALIZEAZA PDF

Informatii referitoare la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022
2022-01-27

VIZUALIZEAZA PDF

Sistare plata dividende an financiar 2018
2022-09-13

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat – plata dividende an financiar 2021
2022-09-13

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate pentru Raportul la 30 iunie 2022
2022-08-16

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport Trim. I 2022
2022-05-13

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport anual 2021
2022-04-27

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport anual 2021 preliminar
2022-02-28

VIZUALIZEAZA PDF

Antibiotice a obținut nota 10 la evaluarea VEKTOR pentru comunicare excelentă cu investitorii
2022-01-31

VIZUALIZEAZA PDF