Implicarea în instruirea medicală

Spiritul hipocratic ce îndrumă practica medicinei ne apropie de activitatea și de etica medicală și ne ghidează acțiunile.

Ne preocupă deopotrivă îngrijirea pacienților și avansul științific în domeniul medical și farmaceutic, prin furnizarea de informaţii utile în luarea deciziilor și în dezvoltarea lor profesională.

În scopul sprijinirii sănătății și cercetării în domeniul medical, compania Antibiotice interacționează și colaborează cu profesioniști ai sănătății din domeniul medical și farmaceutic respectând princiipii riguroase, corecte, echilibrate și obiective.

Activitățile de promovare ale reprezentanţilor companiei se desfășoară respectând cadrul legal și moral al Codului de bune practici pentru promovarea medicamentelor cu prescripție medicală și pentru interacțiunile cu profesioniștii din domeniul medical și Codul de etică al companiei Antibiotice.

Pe baza principiilor transparenței prezentăm transferurile de valoare realizate între compania Antibiotice și profesioniștii din domeniul sănătății conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății completată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 2/2014.