Dividende

In conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, plata dividendelor, se realizeaza prin intermediul Depozitarului Central Bucuresti, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (intermediarii in conformitate cu Legea 297/2004, art. 2, pct. 14, care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central) si al C.E.C. Bank – agentul de plata.

S-au distribuit dividendele pentru anii financiari:

 • 1997, 1998 şi 2000  în perioada 21.10.2001 ÷ 28.02.2006,
 • 2001 în perioada 22.10.2002 ÷ 28.02.2006,
 • 2005 în perioada 11.12.2006 ÷ 31.01.2010,
 • 2006 în perioada 25.10.2007 ÷ 14.01.2011,
 • 2007 în perioada 20.10.2008 ÷ 31.01.2012,
 • 2008 în perioada 24.06.2009 ÷ 24.06.2012,
 • 2011 în perioada 01.10.2012 ÷ 30.09.2015,
 • 2012 în perioada 15.10.2013 ÷ 31.10.2016,
 • 2013 in perioada 15.10.2014 ÷ 31.10.2017,
 • 2014 in perioada 01.10.2015 ÷ 21.10.2018,
 • 2015 in perioada 15.09.2016 ÷ 14.09.2019,
 • 2016 in perioada 15.09.2017 ÷ 14.09.2020,
 • 2017 in perioada 14.09.2018 ÷ 13.09.2021,
 • 2018 in perioada 20.09.2019 ÷ 19.09.2022,
 • 2019 in perioada 21.09.2020 ÷ 20.09.2023.

Termenul de sistare a plăţii dividendelor a fost stabilit conform legislaţiei în vigoare.

Pentru anul financiar 2022, Antibiotice Iasi  distribuie dividende din data de 02.10.2023, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 13.09.2023, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 27.04.2023 si a prevederilor art. 87 aliniat 1 din legea 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru anul financiar 2021, Antibiotice Iasi distribuie dividende din data de 03.10.2022, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 13.09.2022, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 27.04.2022 si a prevederilor art. 86 aliniat 1 din legea 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru anul financiar 2020, Antibiotice Iasi distribuie dividende din data de 20.09.2021, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 03.09.2021, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 21.04.2021 si a prevederilor art. 86 aliniat 1 din legea 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru anul financiar 2019, Antibiotice Iasi a distribuit dividende  actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 31.08.2020, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 09.04.2020 si a prevederilor art. 86 aliniat 1 din legea 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru anul financiar 2018, Antibiotice Iasi a distribuit dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 03.09.2019, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 18.04.2019 si a prevederilor art. 86 aliniat 1 din legea 24/2017  privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru anul financiar 2017, Antibiotice Iasi a distribuit dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 31.08.2018, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 26.04.2018 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Pentru anul financiar 2016, Antibiotice Iasi a distribuit dividende, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 01.09.2017, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 06.04.2017 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Pentru anul financiar 2015, Antibiotice Iasi a distribuit dividende din 15.09.2016, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 01.09.2016, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 19.04.2016 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Referitor la anul financiar 2014, Antibiotice Iasi a distribuit dividende  actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.09.2015, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 30.04.2015 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Pentru anul financiar 2013, Antibiotice Iasi a distribuit dividende  actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2014, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 25.04.2014 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Pentru anul financiar 2012, Antibiotice Iasi a distribuit dividende actionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 15.05.2013, conform Hotărârii III.1 a Adunării Generale din 27.06.2013 şi a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicată.

Referitor la anul financiar 2011, Antibiotice Iaşi a distribuit dividende acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 15.05.2012, conform Hotărârilor nr. 2 şi nr. 11 a Adunării Generale din 26.04.2012 şi a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicată.

Pentru anul financiar 2010, Antibiotice Iaşi a aprobat reinvestirea dividendelor, conform Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare din 28.04.2011, iar conform Hotărârilor nr. 3, 4 si 5 ale Adunării Generale Extraordinare, s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emisiune de noi acţiuni, ca urmare a capitalizării dividendelor, astfel încât fiecărui acţionar existent în Registrul acţionarilor la data de înregistrare 16.05.2011, la o actiune detinuta i s-a repartizat cate 0,18915347 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Referitor la anul financiar 2009, Antibiotice Iaşi a aprobat reinvestirea dividendelor, conform Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale din 29.04.2010, iar conform Hotărârilor nr.  4, 5 şi 6 ale Adunării Generale din 12.11.2010  s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emisiune de noi acţiuni, ca urmare a capitalizării dividendelor, astfel încât fiecărui acţionar existent în Registrul acţionarilor la data de înregistrare 29.11.2010 i s-a atribuit un pachet suplimentar obţinut prin înmulţirea numărului de acţiuni deţinut, cu un indice de alocare de 0,050031931 la preţul de emisiune egal cu valoarea nominală de 0,10 lei.

Pentru anul  financiar 2008, Antibiotice Iaşi a distribuit dividende acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 11.05.2009, conform Hotărârilor nr. 2 şi   nr. 8 a Adunării Generale şi a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicată.

Pentru anul  financiar 2007, Antibiotice Iaşi a distribuit dividende acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 14.05.2008, conform Hotărârilor nr. 2 şi nr.8 a Adunării Generale din 21.04.2008 şi a prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004.

Pentru anul  financiar 2006, Antibiotice Iaşi a distribuit dividende acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 16.05.2007, conform Hotărârilor nr. 2 şi nr. 8 a Adunării Generale din 26.04.2007 şi a prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004.

Pentru anul financiar 2005, Antibiotice Iaşi a distribuit dividende acţionarilor înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de înregistrare 15.05.2006, conform Hotărârii nr. 8 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28.04.2006.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii noastre din 10.06.2005 s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emisiune de noi acţiuni, ca urmare a capitalizării dividendelor aferente anului financiar 2004. Fiecărui acţionar i s-a repartizat câte o acţiune cu o valoare nominală de 0,10 lei, la fiecare 8 acţiuni deţinute în Registrul acţionarilor la data de înregistrare 27.06.2005.

Referitor la anul financiar 2003, prin capitalizarea dividendelor s-a repartizat acţionarilor, câte o acţiune cu o valoare nominală de 0,10 lei, la fiecare 11 acţiuni deţinute în Registrul acţionarilor la data de înregistrare 15.11.2004.

Prin capitalizarea dividendelor aferente exerciţiului financiar 2002, s-a repartizat câte o acţiune cu o valoare nominală de 0,10 lei, la fiecare 13 acţiuni deţinute, acţionarilor existenţi în Registrul acţionarilor la data de înregistrare 11.05.2004.

Prin majorarea capitalului social din anul 2001, cu diferenţele din reevaluarea mijloacelor fixe, s-au repartizat câte 4 acţiuni cu titlu gratuit, cu o valoare nominală de 0,10 lei, la fiecare acţiune deţinută, acţionarilor existenţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 29.06.2001.

Pentru anii 1996, 1999, 2002 ÷ 2004, 2009 si 2010 Adunarea Generală a Acţionarilor Antibiotice Iaşi, a hotărât să folosească valoarea dividendelor, ca surse de finanţare, în vederea obţinerii şi menţinerii standardelor GMP (Good Manufacturing Practice) pentru toate fluxurile de fabricaţie, sustinerea programului de investitii si cresterea valorii afacerii si a rentabilitatii.

Antibiotice Iaşi a distribuit dividendele cuvenite acţionarilor săi, persoane fizice, pentru anii 1997, 1998, 2000 şi 2001 prin intermediul Raiffeisen Bank, iar pentru anii 2005 ÷ 2013 a distribuit dividende direct de la sediul societăţii, prin virament bancar si prin mandat poştal.

Solicitare informatii
  * toate campurile sunt obligatorii