Antibiotice pe piața valorilor mobiliare

Tranzacționate sub simbolul ATB, acțiunile companiei noastre sunt emise în forma dematerializată și sunt liber transferabile. Registrul acționarilor și al acțiunilor Antibiotice Iași este menținut de către Depozitarul Central SA București.

Acțiunile companiei Antibiotice sunt listate la Bursa de Valori din București, categoria Premium, din aprilie 1997. În același an, acțiunile companiei au fost incluse în componența indicelui BET (Bucharest Exchange Trading Index). În 2005 acțiunile ATB intră în structura indicelui ROTX (Romanian Traded Index) al Bursei din Viena, iar în 2007 în cea a indicelui Dow Jones Wilshire Global Total Market Index al Bursei din New York.

Acțiunile companiei Antibotice sunt incluse în componența indicilor BET-Plus, care include societățile românești listate pe piața BVB care îndeplinesc criteriile minime de selecție cu excepția societăților de investiții financiare și BET-BK, care a fost construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de catre administratorii de fonduri, dar si de alti investitori institutionali. Aceasta reflectă faptul că Antibiotice este o companie solidă, dezvoltată pe un fundament economic trainic.

Incepand cu data de 4 Decembrie 2023 compania Antibiotice SA Iasi a fost inclusă în indicii MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI (Investable Market Indices), în categoria Small Cap. Acești indici cuprind companii din categoriile de dimensiune Small Cap, Mid Cap și Large Cap. Odată cu includerea ATB în acești indici, prezența României crește de la 22 la 23 de companii în indicii MSCI Frontier IMI, MSCI Romania IMI.

Relații cu investitorii

În cadrul societății există o structură specializată în relația cu investitorii existenți și potențiali, denumită Relații cu investitorii, ce are ca principal rol asigurarea unei bune comunicări cu acționarii societății. Persoanele desemnate să mențină legătură cu investitorii tratează cu maximă operativitate solicitările acționarilor și facilitează dialogul cu managementul firmei. Societatea creează și dezvoltă o politică adecvată pentru a promova o comunicare eficientă cu investitorii și acționarii.