Această pagină poate fi accesată de acționari, administratori, alte persoane care au transmis întrebări de interes către structura de guvernanță corporativă a societății.

Deschiderea paginii se face în baza unei parole primite după completarea datelor solicitate la adresa web https://www.antibiotice.ro/formular-intrebari/.

Atenționare: Informațiile publicate sunt proprietatea societății Antibiotice S.A. și sunt destinate exclusiv pentru informarea persoanei care a formulat întrebări. Este interzisă descărcarea, fotografierea sau copierea prin orice alte mijloace.