Echilibru financiar si cresterea randamentelor

Antibiotice isi desfasoara activitatea in spiritul realizarii obiectivelor si indicatorilor stabiiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Raportarea financiara se face conform standardelor internationale de raportare financiara (IFRS), prin care au fost retratate informatiile din contabiliate, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice Nr. 881/25.06.2012, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1690/2012 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 65/2015 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Aplicarea cu consecventa a planurilor de administrare si manageriale si monitorizarea continua a tuturor directiilor strategice de dezvoltare au condus la obtinerea de rezultate economice conforme tintelor ambitioase propuse.