Echilibrul financiar și creșterea randamentelor

Antibiotice își desfășoară activitatea în spiritul realizării obiectivelor și indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Raportarea financiară, conform standardelor internaționale de raportare financiară, se face cu respectarea cerințelor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 881/25.06.2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară si ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Aplicarea cu consecvență a planurilor de administrare și manageriale și monitorizarea continuă a tuturor direcțiilor strategice de dezvoltare au condus la obținerea de rezultate economice conforme țintelor ambițioase propuse.