Echilibru financiar si cresterea randamentelor

Antibiotice isi desfasoara activitatea in spiritul realizarii obiectivelor si indicatorilor stabiiliti prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Raportarea financiara, conform standardelor internationale de raportare financiara se face cu respectarea cerintelor Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 881/25.06.2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară si ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Aplicarea cu consecventa a planurilor de administrare si manageriale si monitorizarea continua a tuturor directiilor strategice de dezvoltare au condus la obtinerea de rezultate economice conforme tintelor ambitioase propuse.