Oportunități de colaborare în cercetare biotehnologică

Pe parcursul a 67 de ani de microbiologie industrială, compania noastră a dezvoltat o bază informațională de excepție care astăzi cuprinde: o colecție de tulpini microbiene, tehnologii de fermentație microbiană, tehnici de lucru, proiecte de inovare, brevete, precum și un sistem de colaborare cu alte companii, universități și laboratoare din domeniu.

Colecția de microorganisme a Antibiotice este formată din: tulpini producătoare de principii active; tulpini cu proprietăți de biofertilizatori și bioinsecticide; tulpini probiotice; tulpini test, utilizate în testele de verificare a purității și a potențialului de biosinteză ale tulpinilor din colecție.

Specialiștii noștri în cercetare biotehnologică au o experiență bogată în:

Întreținerea și conservarea materialului biologic din colecție, prin activități precum:

  • revitalizare și multiplicare a materialului biologic, pe medii specifice;
  • verificarea identității, viabilității și variabilității materialului biologic;
  • verificarea potențialului de biosinteză la nivel de laborator;
  • conservarea liniilor performante prin liofilizarea materialului biologic sau congelare la temperaturi ultrascăzute;
  • monitorizarea condițiilor de stocare a materialului biologic.

 Lucrări de cercetare:

  • optimizarea tehnologiilor existente prin îmbunătățirea mediilor de cultură și identificarea condițiilor optime de fermentație;
  • îmbunătățirea potențialului de biosinteză prin selecții succesive, simple sau combinate cu presori selectivi;
  • lucrări in house de izolare, identificare, caracterizare, multiplicare, dezvoltare de tulpini noi, cu aplicații comerciale.

Transfer de tehnologie:

  • verificarea tehnologiilor de fermentație microbiană la nivel de flacoane agitate și executarea lucrărilor de scale-up pe un bioreactor performant, de laborator.

Dacă sunteți interesat de o colaborare pe partea de dezvoltare biotehnologică, trimiteți un email aici.