28.03.2024 – Comunicat de presă privind finalizarea proiectului

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04.10.2023 – Comunicat de presă privind începerea derulării proiectului
„CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ DE 2.5MW”

Comunicat de presa ATB</p> <p>(1)

 

Comunicatul in varianta .pdf

 


23.09.2022

SC Antibiotice SA, cu sediul social în Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod postal 707410, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J22/285/1991, CIF 1973096, adresa de e-mail centrala.fotovoltaica@antibiotice.ro, număr de telefon de contact +40 232 209000, în implementarea proiectului „ Centrală Electrică Fotovoltaică – 2,5 MW”, depus în cadrul competiției de aferente Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C6. Energie – Măsura de investiții I.1 Sprijinirea investiţiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară  surse proprii

Anunță
demararea procedurii de selecție a ofertelor pentru servicii de proiectare și execuție a obiectivului de investiții „Centrală Electrică Fotovoltaică – 2,5 MW”, cod CPV principal 09331200-0 Module solare fotovoltaice (Rev.2) și coduri CPV suplimentare 45310000-3 Lucrări de instalații electrice (Rev.2) și 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (Rev.2).

Valoarea estimată a contractului: 13.836.700,00 lei fără tva (prețul nu poate fi ajustat).

Durata estimată de implementare: 7 luni de la semnarea contractului.

Locul de execuție a contractului: Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod poștal 707410

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor (11.10.2022).

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 11.10.2022, ora 16:00.

Adresa la care pot fi depuse ofertele: Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod postal 707410

Data, locul și ora pentru deschiderea ofertelor: 12.10.2022, ora 10:00, Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod postal 707410

Criteriul de selecție este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform datelor și informațiilor conținute în Caietul de sarcini.

Documentația necesară pentru întocmirea ofertei, poate fi solicitată, prin e-mail, la adresa: centrala.fotovoltaica@antibiotice.ro.

Informatii suplimentare și clarificări pot fi obținute la adresa de email pentru comunicări referitoare la procedură: centrala.fotovoltaica@antibiotice.ro.Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul Antibiotice SA

Compania Antibiotice SA, principalul producator de medicamente generice antiinfectioase, din Romania, detinatoarea primului loc  la nivel mondial pentru substanţa activa Nistatina, are in derulare un proiect cu Fonduri Europene POIM 6.2 – Sistem inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul Antibiotice SA.

Proiectul se incadreaza in preocuparea permanenta a specialiştilor din cadrul companiei Antibiotice pentru cresterea eficientei energetice, in acord cu legislatia specifica privind eficienta energetica din Romania.

Pentru acest proiect s-a încheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administraţiei publice și Fondurilor Europene.

Obiectivul general al proiectului este “Reducerea consumului specific de energie a companiei Antibiotice SA”.

Proiectul consta in implementarea unui sistem functional de contorizare inteligenta, in vederea monitorizarii consumurilor de energie electrica, gaze naturale si aer comprimat.

Pentru detalii asupra proiectului – click aici

Monitorizarea consumurilor energetice
Din luna ianuarie 2019 va deveni operațional „Sistemul inteligent de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul Antibiotice SA”, un proiect de 230.000 euro, din care 200.000 de euro sunt fonduri europene nerambursabile.

Datele privind consumurile, ce sunt înregistrate la nivelul secțiilor și a celorlalți utilizatori de cele 162 de contoare (pentru energie electrică, gaze naturale și aer comprimat), vor fi transmise, la un server central. în timp real, printr-o rețea de fibră optică.

Un soft dedicat va permite transmiterea automată, către toți utilizatorii, a rapoartelor ce conțin consumurile energetice înregistrate.

După analiza acestor date, vor fi stabilite performanțele energetice ale echipamentelor, pentru a identifica măsuri de reducere a consumurilor energetice, a costurilor aferente acestora și a îmbunătăți comportamentul energetic al utilizatorilor.

Pentru detalii asupra proiectului – click aici