Valoarea nominala a unei actiuni ATB = 0.10 lei/actiune.

Antibiotice Iasi este listata la Categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.

Actiunile Antibiotice sunt emise in forma dematerializata si sunt liber transferabile. SC Depozitarul Central SA Bucuresti mentine registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi.

La sfarsitul lunii iulie 2021 s-a înregistrat o capitalizare bursieră de 370.579 mii lei. In luna iulie cursul acţiunilor a atins preţul maxim de 0,5820 lei pe acţiune.

Structura actionarilor Antibiotice Iasi
(extras din registrul Actionarilor din data de 30.06.2021)

PerioadaNumar de actiuni emiseCotatia actiunilor (lei/actiune)Capitalizarea bursiera la sfarsitul lunii/anului (mii lei)Dividend pe actiune (lei)PER la sfarsitul lunii/anului
MaximMinimPret de inchidereBrutNet persoane fiziceNet persoane juridice
200068.836.3100,15000,06500,11799.2930,02010,0191(a)0,0181(a)5,9
2001344.181.5500,37500,08800,112038.5480,00610,0058(a)0,005(a)8,2
2002344.181.5500,39500,10100,210072.2780,00840,0080(b)0,0076(b)12,1
2003344.181.5500,24000,18200,225077.440,01090,0104(b)0,0098(b)6,8
2004404.353.1480,54500,22500,4820198.8980,01390,0125(b)0,0125(b)15,1
2005454.897.2911,01000,50000,9650438.9760,01480,0124(a)0,0133(a)35,3
2006454.897.2911,91000,96001,7200782.4230,0222(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei35,8
2007454.897.2912,17001,58002,0500932.5390,0306(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei33,27
2008454.897.2912,14000,33200,3600163.7630,0166(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei6,26
2009454.897.2910,8000,36000,6300270.6640,0050(b)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei30,48
2010477.656.6810,75000,46400,6200282.0360,0189(b)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei16,34
2011568.007.1000,64200,36130,3900221.5230,0152(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei13,61
2012568.007.1000,44000,33000,3764213.7980,0182(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei9,67
2013671.388.0400,56800,37000,5580374.6070,023028(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei13,82
2014671.388.0400,62450,54100,5850392.7330,0234557(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei12,52
2015671.388.0400,61700,52400,5320357.1520,0207858(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei11,47
2016671.338.0400,54200,42000,5200349.0960,03835158(c)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei12,84
2017
671.338.0400,59200,52000,5380361.1800,026552598(c)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei11,89
2018671.338.0400,57800,45500,4870326.9420,009991506(d)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei9,74
2019671.338.0400,52600,45000,5080341.0400,029879738(e)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei9,94
2020671.338.0400,55500,41300,4860326.2700,00330631(f)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei10.59
31.07.2021671.338.0400,58800,48000,5520370.579In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei14.04

NOTA:

(a) pentru anii 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 si 2016 s-au distribuit dividende acţionarilor;

(b) pentru anii 2002-2004, 2009 si 2010 s-au distribuit dividende actionarilor prin emisiune de noi actiuni, in urma majorarilor de capital cu valoarea dividendelor nete aferente acestor ani;

(c) pentru anul 2017 se distribuie dividende actionarilor din data de 14.09.2018.

(d) pentru anul 2018 se distribuie dividende actionarilor din data de 20.09.2019.

(e) pentru anul 2019 se distribuie dividende actionarilor din data de 21.09.2020.

(f) pentru anul 2020 se vor distribui dividende actionarilor incepand cu  data de 20.09.2021.