Cunoaștere și perfecționare continuă

Cunoașterea și perfecționarea continuă sunt esențiale pentru dezvoltarea angajaților noștri. Punem preț atât pe îmbunătățirea nivelului de perfecționare al specialiștilor din Antibiotice, cât și pe menținerea ritmului tendinței evolutive a domeniului farmaceutic de la nivel mondial, în egală măsură.

În acest sens, angajații companiei noastre participă la programe de formare profesională și traininguri cu lectori interni, dar și la cursuri care se desfășoară în afara organizației ori în străinătate.

Academia a+

O inițiativă amplă de gestionare a managementului cunoașterii în Antibiotice o constituie înființarea în 2022 a Academiei a+, în cadrul direcției de Resurse umane. Este o platformă axată pe programe de atragere de talente, educație, inovație și dezvoltare a competențelor profesionale, în vederea adaptării structurii de resurse umane la noua configurație a companiei în perspectiva anilor 2030. Mai concret, Academia a+ are ca obiective identificarea, selecția și pregătirea resurselor umane necesare continuării și dezvoltării activității prin două componente: Colegiul Tehnic a+ și Școala de afaceri a+.

        ⇒  Colegiul Tehnic a+

Colegiul Tehnic a+ include programe pentru perfecționare și calificare internă, care se adresează persoanelor cu studii medii și superioare, absolvente de profil tehnic. Sunt realizate atât pentru angajații care doresc să parcurgă programe de dezvoltare în vederea unei reconversii profesionale, dar mai ales candidaților externi. Aceștia pot parcurge programe de formare profesională, finalizate prin calificări recunoscute intern (pentru cei cu studii medii), urmate de posibilitatea accesării posturilor vacante din companie.

În anul 2022 a fost primul program pilot de acest gen, în cadrul căruia 12 candidați identificați extern (cu precădere din mediul rural) au beneficiat de formare profesională ca operatori de flux în industria farmaceutică, aceștia devenind ulterior parte din echipă. Pentru anul 2023 sunt planificate încă două sesiuni, încurajând astfel persoane fără loc de muncă, din medii defavorizate, sau alți candidați care preferă să facă o reconversie profesională față de locul actual muncă, să se integreze într-o industrie competitivă precum industria farmaceutică, într-o companie stabilă pe piață și cu perspective solide de creștere.

Pe zona de studii superioare, Antibiotice, prin gradul de complexitate al platformei, se orientează pe o diversitate de profesii pornind de la ingineri chimiști, economiști, biologi, farmaciști, medici, specialiști IT și domenii care contribuie la orientarea afacerii către cercetare, dezvoltare, internaționalizare, strategii de marketing și vânzări, planificare strategică, digitalizare.

        ⇒  Școala de afaceri a+

Școala de afaceri a+ este o sursă de cunoaștere, dezvoltare, inovare și performanță pentru angajații companiei Antibiotice.

Prin Școala de afaceri a+, parte a Academiei a+, Antibiotice derulează programe de formare și dezvoltare a competențelor, abilităților, de gestionare a afacerii și a celor de leadership, în scopul creșterii performanței atât la nivel personal, cât și la nivelul echipelor și activităților companiei. Unul dintre proiectele derulate se numește „Training echipă managerială”. Acesta cuprinde sesiuni de instruire grupate pentru două categorii de angajați:

  • coordonatori și manageri de primă linie (exemple de cursuri: „Eu manager”, „Managementul echipei”, „Rezolvarea problemelor și luarea deciziilor”)
  • manageri cu expertiză îndelungată, nivel middle și top management (exemple: „Managementul performanței”, „Finanțe pentru nonFinanțiști”, „Cultura feedbackului de creștere și dezvoltare”)

Tematicile sunt stabilite astfel încât fiecare dintre participanți să poată dezvolta competențe cheie, specifice nivelului de activitate. Proiectul este construit pentru a cuprinde treptat toate structurile din companie. Școala de afaceri a+ include programe de dezvoltare a competențelor profesionale și personale ale salariaților atât cu lectori interni din companie, cât și cu furnizori externi.

S-au încheiat parteneriate cu universitățile din Iași pentru inițierea unor programe de studii de master proiectate pe specificul industriei farmaceutice, atât din punct de vedere tehnic, cât și pentru dezvoltare de business, în perspectiva anilor 2023-2025. Programele permit participarea salariaților companiei pentru dezvoltarea de competențe, dar și studenților care se înscriu pentru a beneficia de expertiza academică și practică a specialiștilor din companie, creând astfel o rampă suplimentară de recrutare de tinere talente.

În anul 2022 s-a implementat platforma de e-learning, care a contribuit semnificativ la accesarea unor programe de formare profesională și personală de către un număr mare de angajați. Ca etape următoare, în 2023 se va lucra la implementarea unor programe de training specializate pe drepturile omului, diversitate sau egalitate de șanse. Compania Antibiotice și-a propus ca până la finalul anului 2025 toți angajații să beneficieze și să acceseze aceste programe. De asemenea, din momentul implementării, aceste programe vor face parte din perioada de integrare și familiarizare a noilor angajați cu politicile, procedurile și regulamentele interne ale companiei.

Alte programe

Tot sub egida Academia a+ se continuă și se perfecționează programele devenite deja tradiționale în cadrul companiei:

  • stagii de practică
  • vizite ale elevilor în perioada „Școala altfel”
  • programul Perform a+ (unde am diversificat numărul specializărilor și facultăților partenere)
  • workshopuri de carieră pentru elevi și studenți
  • acordare de burse școlare
  • sponsorizări la olimpiade școlare
  • colaborări cu Inspectoratul Județean Școlar

Prin toate acestea și multe alte inițiative reușim să consolidăm relația ca angajator pe piața muncii cu mediul universitar și preuniversitar.