en_8.gif

Joburi  active

Alaturati-va echipei Antibiotice, pe drumul sau spre „mai mult” si „mai bine” pentru sanatatea oamenilor!

De peste 60 de ani, compania noastra dezvolta o cultura a cunoasterii, eficientei si responsabilitatii lucrului bine facut care
ne-au plasat în topul celor mai importanti si mai cunoscuti producatori din industria farmaceutica romaneasca.

Compania Antibiotice isi rezerva dreptul de a inregistra solicitari de angajare (CV-uri si scrisori de intentie) numai in perioadele si doar pentru posturile disponibile, anuntate pe site-ul propriu si/sau in mass-media.

Va multumim.

Inginer Mecanic

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

INGINER MECANIC

Cerinţe şi abilităţi specifice:

 • Absolvent studii superioare în domeniul mecanic
 • Nivel mediu de cunoaştere a limbii engleze
 • Experienţa în domeniu reprezintă un avantaj
 • Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
 • Capacitate de analiză şi sinteză a unor documente complexe, rigurozitate, perseverenţă

Responsabilităţi:

 • Organizarea şi coordonarea procesului tehnologic de microproducţie (tuburi aluminiu, capse aluminiu şi capace polietilenă)
 • Organizarea şi coordonarea activităţilor de întreţinere şi reparaţii, în vederea asigurării funcţionării optime a echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice
 • Urmăreşte şi răspunde de realizarea producţiei planificate cu respectarea condiţiilor de calitate
 • Menţinerea în permanenţă a parametrilor optimi de funcţionare a echipamentelor de microproducţie, precum şi creşterea eficienţei utilizării acestora
 • Elaborarea programului de întreţinere, pentru realizarea lucrărilor planificate în limita bugetului aprobat
 • Intocmeşte documentaţia tehnică şi necesarul de materiale, piese de schimb, scule şi dispozitive pentru efectuarea lucrărilor de revizii şi reparaţii
 • Asigură pregătirea instalaţiilor pentru verificările oficiale I.S.C.I.R., în funcţie de datele scadente, rezolvă în termen măsurile stabilite de organele de control şi cele elaborate în cadrul societăţii
 • Intocmeste documente specifice activitatii: Plan Master de Calificare si Validare, proceduri standard de operare, instrucţiuni de lucru, protocoale de calificare a echipamentelor

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Traininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masa, prime sărbători legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de scrisoare de intentie la

e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

 

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!Auditor intern

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!
De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de

Auditor intern

Ne dorim de la noul coleg:
• să fie licențiat in Știinte Economice, specializarea Contabilitate/ Finanțe – Bănci;
• certificarea ca membru CAFR sau CECCAR constituie un avantaj;
• să aibă experienţă anterioară în audit de minim 3 ani.
• să aibă competențe în:

a) audit intern – competențe care asigură cunoașterea și aplicarea cadrului de reglementare, standardelor de audit intern, procedurilor şi tehnicilor de audit intern în realizarea misiunilor de audit intern;
b) managementul riscului, controlul intern şi guvernanţă – competențe care asigură auditorului cunoașterea proceselor de management al riscurilor, de control şi de administrare;
c) management – competențe care asigură auditorului cunoașterea conceptului şi principiilor managementului, precum şi a funcțiilor managementului;
d) contabilitate – competențe care asigură auditorului cunoaşterea conceptelor, principiilor şi tehnicilor contabile, organizarea informaţiilor financiar-contabile, înregistrarea, analiza şi prelucrarea informațiilor financiar-contabile, raportarea financiar-contabilă, inclusiv de încheiere a situaţiilor financiare;
e) finanţe – competenţe care asigură auditorului înţelegerea sistemelor de resurse şi cheltuieli, procesul bugetar, atribuirea, finanţarea şi derularea contractelor de achizitii;
f) tehnologia informaţiei – competențe care asigură auditorului înţelegerea conceptelor de bază ale IT, utilizarea computerului, organizarea fişierelor, utilizarea aplicaţiilor;
g) drept – competenţe care asigură auditorului înţelegerea domeniului juridic.

Abilitățile pe care le căutăm:
• spirit organizat, respectă termenele impuse;
• capacitate de analiză şi sinteză a unor documente complexe, rigurozitate, onestitate şi responsabilitate;
• capacitate de a elabora rapoarte concludente, de a le prezenta si sustine in fata celor implicati si a managementului.

Responsabilităţile sale vor fi:
• derularea misiunilor de audit intern în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia;
• estimarea gradului de adecvare a datelor financiare şi non-financiare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din cadrul societăţii;
• realizarea de actiuni de control care sa asigure protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

Oferim:
• angajare full time;
• oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu;
• acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor;
• pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare.


Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107
Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi
Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor

 

Vizitati-ne pe facebook si linkedInExport Office

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!
De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

Export Officer in cadrul Direcției Marketing

Ne dorim de la noul coleg:
• să fie absolvent de studii superioare, de preferat în domeniul economic/juridic/tehnic
• să aibă abilități organizatorice și de lucru în echipă,comunicare și negociere
• atenție la detalii, viteză de reacție și rapiditate în rezolvarea sarcinilor, capacitatea de lucru cu respectarea termenelor limită
• cunoștințe de operare PC (MSOffice, Internet)
• experiență în domeniul comercial constituie un avantaj

Responsabilitățile sale vor fi:
• răspunde de menținerea corespondenței cu partenerii externi
• urmărește etapele de realizare a comenzilor
• urmărește și răspunde de pregătirea și livrarea comenzilor de export
• asigură corespondența cu firmele de trasport și asigurări
• răspunde de urmarirea încasarilor în conformitate cu facturile de export
• inițiază și dezvoltă parteneriate de afaceri in zona alocată

Oferim:
• angajare full time;
• oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu;
• acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor;
• pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare;


Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107
Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi
Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor.


Vizitati-ne pe facebook si linkedInCercetator Pilot Cercetare

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!
De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

Cercetator în cadrul Structurii Pilot Cercetare

Ne dorim de la noul coleg:
• să fie absolvent de studii superioare, cu licență, in domeniile chimie/farmacie/ inginerie chimică;
• să aibă abilitati tehnice si stiintifice pentru a asigura asistenta in realizarea design-ului experimentelor ce se desfasoara pe parcursul cercetarii si dezvoltarii unui produs farmaceutic;
• să aibă cunoștințe in utilizarea aparaturii de laborator pentru faza de pilotare ;
• să dețină cunostințe de limba engleză la nivel conversational si de redactare rapoarte stiintifice/exeperimentale ;
• să aibă cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet).

Responsabilitățile sale vor fi:
• contribuitie la cercetarea si dezvoltarea produselor farmaceutice aflate in planul de cercetare, asigurand asistenta tehnica si stiintifica pe timpul derularii proiectului;
• participă la elaborarea procesului tehnologic de fabricație;
• participarea la validarea proceselor de fabricație la scara pilot experimental;

Oferim:
• angajare full time;
• oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu;
• acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor;
• pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare;


Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa:
Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107
Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi
Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor!


Vizitati-ne pe facebook si linkedInManager Cercetare Dezvoltare

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!
De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de Manager Cercetare Dezvoltare

Ne dorim de la noul coleg:
• să fie licențiat al Facultății de Farmacie/Chimie/Inginerie Chimică;
• să aibă cunostințe avansate de limba engleza(traducere,comunicare,documentare scrisă/verbală);
• sa aiba capacitate de analiza si sinteza, aplicabila in context profesional, bazata pe utilizarea unor metode stiintifice riguroase si a resurselor teoretice de informatie ( carti, reviste, rapoarte, internet, mass-media);
• sa aiba capacitatea de a evalua date, studii si rapoarte stiintifice, din punct de vedere al rigorii abordarilor, a importantei temei alese si relevanta pentru practica profesionala;
• sa aiba abilitati de coordonare a echipei, de planificare a activitatilor acesteia si management al timpului;
• sa aiba abilitati in supervizarea unui raport de cercetaresau a unui studiu stiintific prin corelarea rezultatelor muncii profesionale cu informatiile de specialitate;
• sa aiba abilitati de comunicare, in relatia cu ceilalti membrii ai echipei pe care o coordoneaza, cat si cu alte structuri ale companiei;
• sa aiba cunostinte avansate privind conceperea si redactarea unui material stiintific publicabil;
• sa cunoasca metodologii de elaborare, implementare si diseminare a rezultatelor obtinute in cadrul cercetarii stiintifice;
• sa fie familiarizat cu normele internationale si legislatia europeana privind cercetarea stiintifica in ansamblu si a cercetarii din domeniul farmaceutic in mod particular, etica in cercetare si asigurarea calitatii in cercetarea farmaceutica;
• sa aiba cunostinte in conceperea, proiectarea si coordonarea unui proiect de cercetare.

Responsabilitățile sale vor fi:
• coordonarea, planificarea si evaluarea activitatii echipei de cercetare pe forma farmaceutica specifica;
• fundamentarea propunerilor de planuri anuale pentru zona de cercetare dezvoltare și bugete de cheltuieli prin corelarea cu direcțiile de dezvoltare, stabilirea direcțiilor principale și asigurarea realizării planului anual aprobat;
• monitorizarea aplicării rezultatelor cercetării dezvoltării in productie
• asigurarea asistenței pentru rezolvarea problemelor ce apar in fabricație;

Oferim:
• angajare full time;
• oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu;
• acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor;
• pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare;


Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107
Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi
Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor


Vizitati-ne pe facebook si linkedInKey Account Hospital- locatie Timisoara

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Ne dorim de la noul coleg:

 • Sa fie absolvent de studii superioare – studiile medicale constituie avantaj;
 • Experienta in promovare/vanzari minim 2 ani – domeniul medical constituie avantaj;
 • Abilitati solide de comunicare, analiza si negociere;
 • Cunostinte privind mecanismele de functionare ale pietei pharma/hospital;
 • Orientare catre client si centrare pe rezultate;
 • Persoana stabila si loiala, cu atitudine pozitiva, constructiva;
 • Capacitate foarte buna de a asimila noi informatii, asociata cu dorinta de dezvoltare si autodepasire;
 • Abilitati de operare PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
 • Permis de conducere categoria B si disponibilitate pentru deplasari.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Promovarea etica a produselor si a imaginii companiei Antibiotice catre profesionistii din domeniul sanatatii si KOL din spitale, in conformitate cu planul de promovare si strategia de marketing;
 • Initierea, dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu factorii de decizie;
 • Organizarea si sustinerea de prezentari de grup în spitale, participarea la evenimentele medicale nationale si regionale stabilite in planul de promovare;
 • Monitorizarea atenta a pietei farmaceutice locale si exploatarea eficienta a oportunitatilor identificate;
 • Intocmirea raportarilor periodice.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • Pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107.

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.


Vizitati-ne pe facebook si linkedInMarket Access Manager

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Ne dorim de la noul coleg: 

 • Sa fie licențiat al Facultăţii de Economie, specializarea Marketing;
 • Minim 4 ani experiență în activități similare (experiența în domeniul farmaceutic constituind un avantaj);
 • Sa dețina cunoştinţe de operare PC: MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet);
 • Limba Engleza la nivel conversational;
 • Bună capacitate de analiză, corelare şi sinteză a informațiilor complexe, o gândire strategică;
 • Perseverent, orientat spre rezultate, dinamic cu bune abilități de comunicare;
 • Disponibilitate pentru deplasari în străinătate.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Evaluarea potențialului de dezvoltarea a firmei pe plan internațional;
 • Adaptarea și implementarea strategiei de marketing, la nivel internațional;
 • Propunerea și implementarea de planuri de acțiuni operaționale derivate din strategia de marketing împreună cu o echipă de vanzari;
 • Dezvoltarea brandului de companie și a portofoliului de produse la nivel internațional.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • Pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107.

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.


Vizitati-ne pe facebook si linkedIn Analist Marketing

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Ne dorim de la noul coleg:       

 • Licenţiat în Stiinţe Economice
 • Minim 1 an de experienţă în analiza de piaţă; experienţa în piaţa farmaceutică constituie un avantaj;
 • Cunoştinţe avansate ale pachetului MS Office;
 • Abilităţi de analiză, sinteză şi interpretare foarte dezvoltate;
 • Responsabilitate, corectitudine, atenţie la detalii, viteză de reacţie şi rapiditate în îndeplinirea atribuţiilor, capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită;
 • Abilităţi de lucru în echipă, de relaţionare, dinamism, orientare spre rezultate;
 • Nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze – constituie un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Analizează evoluţia pieţei farmaceutice (dimensiune, tendinţe, evoluţia produselor şi a companiilor concurente), evoluţiei generale a companiei Antibiotice, precum şi a produselor aflate în portofoliul companiei;
 • Realizează analize, rapoarte şi prognoze specifice activităţii de marketing, pentru produsele din portofoliu;
 • Realizează rapoarte de monitorizare a concurenţei;
 • Elaborează propuneri pentru noi analize/îmbunătăţiri în cadrul activităţii deja existente.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • Pachet salarial atractiv/beneficii suplimentare.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 27.09.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209.107; 0232 – 209107.

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor.


Vizitati-ne pe facebook si linkedInMedic Farmacovigilenta

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Medic în cadrul activității Farmacovigilență,
cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:       

 • să fie licențiat al Facultății de Medicină
 • să aibă cunoştinţe de limbă engleza și operare PC,
 • să cunoască legislaţia in domeniul farmacovigilenţei si al studiilor clinice (constituie un avantaj),
 • să dovedească abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, rigurozitate, perseverenţă, adaptabilitate la schimbare, iniţiativă, dinamism, orientare spre

 Responsabilitățile sale vor fi:

 • implementarea legislaţiei privind farmacovigilenţa la nivelul companiei,
 • menţinerea şi up-datarea sistemului de farmacovigilenţă al companiei,
 • evaluarea eficacității şi siguranţei produselor din nomenclatorul societăţii.

 Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv/beneficii suplimentare.

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 27.09.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211.

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor.


Vizitati-ne pe facebook si linkedInSpecialist documentare medicală (informație medicală)

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 27.09.2019

Specialist documentare medicală (informație medicală)

cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie licențiat al Facultății de Medicină/Farmacie
 • să aibă cunoştinţe de limbă engleza și operare PC,
 • să cunoască legislatia privind autorizarea medicamentelor și ghidurile de bune practici în industria medicamentului (constituie un avantaj),
 • să dovedească abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, rigurozitate, perseverenţă, adaptabilitate la schimbare, iniţiativă, dinamism, orientare spre rezultate,
 • constituie un avantaj experiența anterioara în industria farmaceutică pe posturi din domeniile: Farmacovigilență, Medical Affairs, Medical Advisor.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • elaborarea documentaţiei clinice/non-clinice pentru produsele din nomenclatorul societăţii,
 • evaluare și suport științific pentru materialele publicitare.

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 27.09.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211.

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor


Vizitati-ne pe