en_8.gif

Joburi  active

Alaturati-va echipei Antibiotice, pe drumul sau spre „mai mult” si „mai bine” pentru sanatatea oamenilor!

De peste 60 de ani, compania noastra dezvolta o cultura a cunoasterii, eficientei si responsabilitatii lucrului bine facut care
ne-au plasat în topul celor mai importanti si mai cunoscuti producatori din industria farmaceutica romaneasca.

Compania Antibiotice isi rezerva dreptul de a inregistra solicitari de angajare (CV-uri si scrisori de intentie) numai in perioadele si doar pentru posturile disponibile, anuntate pe site-ul propriu si/sau in mass-media.

Va multumim.

MECANIC în cadrul secțiilor de producție

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 15.07.2019.

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 15.07.2019.

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!
De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

MECANIC  în cadrul secțiilor de producție,
cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:
• să fie absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de mecanic / electromecanic / mecatronist,
• să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
• să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
• să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi,
• eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:
• pregătirea şi setarea echipamentelor de producție, realizarea ambalării produselor farmaceutice pe echipamente automatizate, în condiţii de randament maxim, cu încadrarea în consumurile specifice și respectarea procedurilor / instrucţiunilor aplicabile și a cerinţelor Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie,
• realizarea lucrărilor de mentenanţă periodică / intervenţiilor în caz de avarie la echipamentele din zona de producţie şi la instalaţiile pentru producerea utilităţilor,
• cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice.

Oferim:
• angajare full time
• oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
• acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
• pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 15.07.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;
Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi
Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorMedic Farmacovigilenta

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

Medic în cadrul activității Farmacovigilență,
cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:       

 • să fie licențiat al Facultății de Medicină
 • să aibă cunoştinţe de limbă engleza și operare PC,
 • să cunoască legislaţia in domeniul farmacovigilenţei si al studiilor clinice (constituie un avantaj),
 • să dovedească abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, rigurozitate, perseverenţă, adaptabilitate la schimbare, iniţiativă, dinamism, orientare spre

 

Responsabilitățile sale vor fi:

 • implementarea legislaţiei privind farmacovigilenţa la nivelul companiei,
 • menţinerea şi up-datarea sistemului de farmacovigilenţă al companiei,
 • evaluarea eficacității şi siguranţei produselor din nomenclatorul societăţii.

 

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 31.07.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor.

Vizitati-ne pe facebook si linkedIn

 Specialist documentare medicală (informație medicală)

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

Specialist documentare medicală (informație medicală),

cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie licențiat al Facultății de Medicină / Farmacie
 • să aibă cunoştinţe de limbă engleza și operare PC,
 • să cunoască legislatia privind autorizarea medicamentelor și ghidurile de bune practici în industria medicamentului (constituie un avantaj),
 • să dovedească abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, rigurozitate, perseverenţă, adaptabilitate la schimbare, iniţiativă, dinamism, orientare spre rezultate,
 • constituie un avantaj experiența anterioara în industria farmaceutică pe posturi din domeniile: Farmacovigilență, Medical Affairs, Medical Advisor.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • elaborarea documentaţiei clinice/non-clinice pentru produsele din nomenclatorul societăţii,
 • evaluare și suport științific pentru materialele publicitare.

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 31.07.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor

Vizitati-ne peAnalist laborator în cadrul activității Controlul Calităţii

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul

Analist laborator în cadrul activității Controlul Calităţii

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie licenţiat în domeniul chimie / chimie Industrială
 • să aibă abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză a unor documente complexe, rigurozitate, perseverenţă, adaptabilitate la schimbare, iniţiativă, dinamism, orientare spre rezultate
 • să aibă viteză de reacţie şi rapiditate în îndeplinirea atribuţiilor, capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită
 • să aibă cunoştinte de operare PC: MS Office şi limba engleză

Responsabilitățile sale vor fi:

 • efectuarea analizelor fizico-chimice pentru produse finite şi pentru materii prime (principii active)
 • cunoaşterea şi respectarea cerinţelor specifice fabricaţiei de medicamente (substanţe active şi produse finite): legislaţie naţională, GMP European, FDA
 • cunoaşterea şi respectarea procedurilor sistemului de management integrat (specifice activităţii desfăşurate, de protecţia mediului, de sănătate şi securitate ocupaţională, privind situaţiile de urgenţă) reglementările interne şi legislaţia în vigoare cu privire la activitatea desfăşurată

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 31.07.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor

VIzitati-ne pe facebookElectrician

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

Electrician

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie absolvent de studii medii, profil electric
 • să aibă abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă, de organizare şi gestionare a timpului de lucru, spirit de iniţiativă
 • să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate
 • să fie disponibil pentru lucru în schimburi (inclusiv schimbul III)

 

Responsabilitățile sale vor fi:

 • asigurarea funcţionării normale a echipamentelor electrice de distribuţie şi utilizare de joasă tensiune (tablouri electrice, electromotoare, utilaje tehnologice);
 • executarea reviziilor şi reparaţiilor ocazionale sau planificate conform Progamului de întreţinere preventivă la instalaţii şi echipamente electrice de iluminat, instalaţii şi echipamente electrice de forţă de 0,4 kV, instalaţii de legare la pământ ;
 • executarea reglajelor parametrilor de funcţionare ai aparaturii electrice de comandă, măsură, protecţie, semnalizare, automatizare din instalaţiile electrice de distribuţie şi utilizare de 0,4kV.

 

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 31.07.2019.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor

Vizitati-ne peInginer profil automatizari / mecatronică

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Inginer profil automatizari / mecatronică

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie licenţiat în automatizări / mecatronică
 • să aibă cunoştinţe specifice de automatizare / mecatronică (programare PLC, teoria reglării automate, echipamente de automatizare)
 • să aibă abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, adaptabilitate la schimbare, spirit de iniţiativă, rigurozitate, perseverenţă, promptitudine, asumarea valorilor şi loialitate faţă de companie;
 • să aibă cunoştinte avansate de limba engleză

Responsabilitățile sale vor fi:

 • realizarea activităţilor specifice de calificare şi service pentru sisteme computerizate, aparatura de laborator, echipamente de producție și instalații tehnologice
 • elaborarea documentaţiilor de calificare, procedurilor standard şi instrucţiunilor de lucru specifice domeniului de activitate
 • întocmirea programului de mentenanţă pentru aparatura de laborator şi pentru echipamentele de automatizare din spaţiile de producţie

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 31.07.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorAutomatist în cadrul secțiilor de producție

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Automatist în cadrul secțiilor de producție, cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de automatist / mecatronist / electromecanic
 • să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi (inclusiv schimbul III),
 • eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • asigurarea bunei funcţionări şi a întreţinerii din punct de vedere al automatizării a echipamentelor şi instalaţiilor prin:
 • realizarea activităţii de întreţinere preventivă pentru echipamentele de automatizare, în conformitate cu Programul de Întreţinere Preventivă,
 • efectuarea intervenţiilor pentru eliminarea defecţiunilor şi avariilor la echipamentele de automatizare,
 • înregistrarea executării lucrărilor programate sau accidentale la echipamentele de automatizare, în conformitate cu cerințele Regulilor de Buna Practica de Fabricație,
 • executarea testelor din documentaţia de calificare (calificarea instalării, calificarea operaţională şi calificarea performanţei).

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de  31.07.2019.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorMașinist în cadrul secțiilor de producție

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Mașinist în cadrul secțiilor de producție,  cu locație în Iași

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de automatist / mecatronist / electromecanic / mecanic,
 • să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi,
 • eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • pregătirea şi setarea echipamentelor de producție, realizarea ambalării produselor farmaceutice pe echipamente automatizate, în condiţii de randament maxim, cu încadrarea în consumurile specifice și respectarea procedurilor / instrucţiunilor aplicabile și a cerinţelor Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie,
 • realizarea lucrărilor de mentenanţă periodică / intervenţiilor în caz de avarie la echipamentele din zona de producţie şi la instalaţiile pentru producerea utilităţilor,
 • cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice.

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de  31.07.2019.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorOperator în cadrul secțiilor de producție,  cu locație în Iași

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Operator în cadrul secțiilor de producție,  cu locație în Iași

 

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie absolvent de liceu; atestatul profesional (calificare) de operator chimist / tehnician chimist constituie un avantaj,
 • să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi (inclusiv schimbul III),
 • eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

 

Responsabilitățile sale vor fi:

 • realizarea etapelor de fabricație a produselor farmaceutice / substanțelor active pe echipamente specifice, în condiţii de randament maxim, cu respectarea Regulilor de Bună Practică de fabricaţie, a procedurilor de operare şi instrucţiunilor de lucru specifice,
 • cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice,
 • realizarea controlului în proces și înregistrarea operațiilor conform prevederilor procedurilor standard aplicabile.

 

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 

 

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de  31.07.2019.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorOperator centrală termică / cazane de abur, cu locație în Iași

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este:  31.07.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Operator centrală termică / cazane de abur,  cu locație în Iași

 

Ne dorim de la noul coleg:      

 • să fie absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) în domeniul energetic/mecanic,
 • să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • să fie disponibil pentru lucrul în schimburi,
 • eventuala experienţă și atestarea în domeniu ISCIR (autorizație fochist, operator tratare apa) poate constitui un avantaj.

 

Responsabilitățile sale vor fi:

 • asigurarea funcţionării în limitele prevăzute de instrucţiunile de lucru şi de specificaţiile producătorului a echipamentelor şi instalaţiilor anexe din cadrul sistemelor de obţinere şi distribuţie abur, încălzire prin termoficare (puncte termice)
 • asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de obţinere şi distribuţie apă demineralizată, de alimentarea cazanelor de abur
 • acţionează conform instrucţiunilor de lucru şi a procedurii de intervenţie în caz de avarii, participând efectiv la acţiunile de înlăturare a efectelor avariilor
 • realizarea lucrărilor de întreţinere preventivă şi reparaţii a echipamentelor şi instalaţiilor deservite

 

Oferim:

 • angajare full time
 • oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • acces la programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor
 • pachet salarial atractiv / beneficii suplimentare

 

Așteptăm CV, scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de  31.07.2019

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor