en_8.gif

Joburi  active

Alaturati-va echipei Antibiotice, pe drumul sau spre „mai mult” si „mai bine” pentru sanatatea oamenilor!

De peste 60 de ani, compania noastra dezvolta o cultura a cunoasterii, eficientei si responsabilitatii lucrului bine facut care
ne-au plasat în topul celor mai importanti si mai cunoscuti producatori din industria farmaceutica romaneasca.

Compania Antibiotice isi rezerva dreptul de a inregistra solicitari de angajare (CV-uri si scrisori de intentie) numai in perioadele si doar pentru posturile disponibile, anuntate pe site-ul propriu si/sau in mass-media.

Va multumim.

Project Manager – Market Access

Data limita pentru aplicarea la acest job este:

Data limita pentru aplicarea la acest job este:

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

Project Manager – Market Access

Ne dorim de la noul coleg:

 • Absolvent de studii superioare
 • Experienta in managementul proiectelor, negocieri de afaceri, relatii internationale, vanzari, business development, market access
 • Experienta in industria farmaceutica reprezinta un avantaj
 • Cunoștințe de operare PC( MC Office, Internet)
 • Nivel avansat de limbă engleză
 • Gandire analitica si abilitate de a utiliza multiple surse de date (inclusiv colectarea acestora direct din piata) pentru fundamentarea deciziei de marketing raportate la un teritoriu dat
 • Capacitate de a manageria mai multe proiecte simultane
 • Adaptabilitate la schimbări sau la apariția unor lucrări cu caracter neplanificat
 • Capacitatea de a redacta în termen materiale corecte ca formă și conținut

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Conduce si furnizeaza analize de piata, cu focus pe accesarea de noi piete
 • Planifica si fundamenteaza initiative strategice de crestere organica a afacerii firmei pe pietele internationale
 • Propune mai multe scenarii de proiect, proiectii ai indicatorilor de business pe termen lung, particularizeaza riscuri si oportunitati
 • Prioritizeaza etapele si actiunile de implementare a proiectelor, prin incadrare in perioada de timp si resursele prestabilite
 • Organizeaza si coordoneaza intalniri multi-disciplinare cu alte structuri din firma, stabilind obiective, roluri clar definite in echipa de proiect, proceduri de lucru
 • Creaza si dezvolta o retea internationala de parteneriate strategice pe lantul de distributie
 • Intocmeste si prezinta rapoarte lunare de parcurs privind stadiul de realizare al proiectelor, informeaza structurile implicate in proiect si seful ierarhic asupra eventualelor discrepante aparute si propune spre aprobare variante de solutionare
 • Reprezinta firma in relatie directa cu partenerii de afaceri
 • Raporteaza catre Sr Regional Sales Manager

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
 • Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: resurse.umane@antibiotice.ro pana la data de 30.12.2019.

Relatii suplimentare la telefon: 0232-209107; 0232-209107

Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati

Asiguram confidentialitatea aplicatiilor

 

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase
terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul deControlor Financiar

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.12.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.12.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Controlor Financiar

Ne dorim de la noul coleg:

 • licentiat/ă în domeniul economic – Contabilitate sau Finanțe ( certificarea CAFR sau CECAR poate fi un avantaj)
 • cel puțin 2 ani experiență profesională în analiza financiară/control financiar de gestiune
 • foarte bune cunostințe de limba engleza scris și vorbit
 • capacitatea de a rezolva probleme deosebite și de asumare a deciziilor
 • abilități de relaționare pe toate nivelele ierarhice ale companiei
 • abilități de comunicare concisă și clară, eficiență
 • cunostințe avansate de MS Excel și sisteme ERP
 • capacitatea de a furniza analize ad hoc
 • abilitatea de a analiza datele pentru a detecta neconformitățile și inexactitățile
 • capacitate de organizare a propriei activități și de a lucra cu termene impuse

Responsabilitățile sale vor fi :

 • urmărește și preîntâmpină încălcarea dispozițiilor legale în vigoare și a procedurilor interne ale societății prin actiuni de control financiar de gestiune;
 • exercită controlul asupra documentelor economico- financiare în care se consemneaza operatiile economice;
 • monitorizează și verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor economice efectuate de către angajații societății;
 • verifica legalitatea si regularitatea platilor efectuate de societate;
 • realizeaza analize ale indicatorilor economici la solicitarea conducerii societatii;
 • verifica sistemul de bugetare a societatii( fundamentare si executie);
 • verifica respectarea legalitatii si regularitatii actiunii de inventariere anuala a patrimoniului societatii.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
 • Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: resurse.umane@antibiotice.ro pana la data de 30.12.2019.

Relatii suplimentare la telefon: 0232-209107; 0232-209107

Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati

Asiguram confidentialitatea aplicatiilor

 

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente

valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.OPERATOR CHIMIST

Data limita pentru aplicarea la acest job este:

Data limita pentru aplicarea la acest job este:

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și
a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

OPERATOR CHIMIST

Ne dorim de la noul coleg:

 • Absolvent de studii liceale
 • Atestatprofesional(calificare) de operator chimist/tehnician chimist constituie un avantaj
 • Abilități de organizare și gestionare a timpului de lucru,inițiativă
 • Abilități de comunicare și lucru în echipă
 • Capacitatea de asimilare a cunostințelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi
 • Experiența în domeniu poate constitui un avantaj

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Obținerea produselor farmaceutice/substanțelor active pe echipamente de fabricație specifice în condițiile respectării consumurilor specifice și cerințelor Regulilor de Bună Practică de Fabricație
 • Cunoaștarea și respectarea modului de exploatare a echipamentelor și instalațiilor specifice cu respectarea parametrilor din specificațiile tehnice
 • Curățarea echipamentelor deservite, accesoriilor, precum și a spațiilor aferente acestora
 • Completarea corectă și la timp a documentelor de fabricație
 • Cunoașterea si respectarea procedurilor de operare și instrucțiunilor de lucru specifice

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
 • Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: resurse.umane@antibiotice.ro pana la data de 30.11.2019.

Relatii suplimentare la telefon: 0232-209107; 0232-209107

Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati

Asiguram confidentialitatea aplicatiilor

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!MASINIST

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

De peste 64 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și
a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Masinist în cadrul secțiilor de producție

Ne dorim de la noul coleg:      

 • Să fie absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de mecanic/ electromecanic / mecatronist,
 • Să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • Să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • Să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi,
 • Eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Pregătirea şi setarea echipamentelor de producție, realizarea ambalării produselor farmaceutice pe echipamente automatizate, în condiţii de randament maxim, cu încadrarea în consumurile specifice și respectarea procedurilor / instrucţiunilor aplicabile și a cerinţelor Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie,
 • Realizarea lucrărilor de mentenanţă periodică / intervenţiilor în caz de avarie la echipamentele din zona de producţie şi la instalaţiile pentru producerea utilităţilor,
 • Cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Traininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masa, prime sărbători legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de scrisoare de intentie la

e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 30.11.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor.

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!EXPORT OFFICER

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și
a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Export Officer

Ne dorim de la noul coleg:

 • Absolvent de studii superioare, de preferat in domeniul Afacerilor Internationale
 • Abilități organizatorice și de lucru în echipă, de comunicare și negociere, inițiativă, orientare spre rezultat
 • Responsabilitate, corectitudine, atenție la detalii, viteză de reacție si rapididate în rezolvarea sarcinilor, capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită
 • Cunoștințe de operare PC( MC Office, Internet)
 • Cunoștințe bune de limbă engleză

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Răspunde de menținerea corespondeței cu partenerii externi
 • Urmărește etapele de realizare a comenzilor
 • Urmărește și răspunde de pregătirea si livrarea comenzilor de export
 • Asigură corespondența cu firmele de transport și asigurări
 • Răspunde de urmărirea încasărilor în conformitate cu facturile de export

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
 • Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: resurse.umane@antibiotice.ro pana la data de 30.11.2019.
Relatii suplimentare la telefon: 0232-209107; 0232-209107
Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati
Asiguram confidentialitatea aplicatiilor

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!ELECTROMECANIC auto

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019.

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019.

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și
a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Electromecanic auto

Ne dorim de la noul coleg:

 • Să fie absolvent de studii medii, profil electromecanic auto
 • Să aibă abilităţi de gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă
 • Să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului
 • Să aibă cunostințe minime în domeniul de activitate al postului

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Efectuarea lucrărilor de reparaţii electrice numai cu aprobarea inginerul mecanic/şefului de serviciu
 • Participă cu inginerul mecanic la diverse constatări asupra stării tehnice a autovehiculelor ce urmeaza a pleca in cursa sau care sunt introduse în reparaţii, stabilind necesitatea lucrarilor ce se impun a fi efectuate
 • Este obligat să evidenţieze propriile lucrări efectuate la autovehicule in registrul de evidenta al lucrarilor de service, recepţia acestora făcându‑se în prezenţa revizorului tehnic/inginerului mecanic şi a şoferului, sub semnătură
 • Execută şi alte lucrări care asigură funcţionarea în deplină securitate a maşinilor, echipamentelor din cadrul unitatii

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
 • Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: resurse.umane@antibiotice.ro pana la data de 30.11.2019.
Relatii suplimentare la telefon: 0232-209107; 0232-209107
Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati
Asiguram confidentialitatea aplicatiilor.

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!AUTOMATIST

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și
a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Automatist în cadrul secțiilor de producție

Ne dorim de la noul coleg:      

 • Să fie absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de automatist / mecatronist / electromecanic
 • Să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • Să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • Să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi (inclusiv schimbul III),
 • Eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Asigurarea bunei funcţionări şi a întreţinerii din punct de vedere al automatizării a echipamentelor şi instalaţiilor prin:
 • Realizarea activităţii de întreţinere preventivă pentru echipamentele de automatizare, în conformitate cu Programul de Întreţinere Preventivă,
 • Efectuarea intervenţiilor pentru eliminarea defecţiunilor şi avariilor la echipamentele de automatizare,
 • Inregistrarea executării lucrărilor programate sau accidentale la echipamentele de automatizare, în conformitate cu cerințele Regulilor de Buna Practica de Fabricație,
 • Executarea testelor din documentaţia de calificare (calificarea instalării, calificarea operaţională şi calificarea performanţei).

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Traininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masa, prime sărbători legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de scrisoare de intentie la

e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 30.11.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi.

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor.

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!OPERATOR

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și
a face semenilor sănătatea și viața mai bună.

Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

Operator în cadrul secțiilor de producție

Ne dorim de la noul coleg:      

 • Să fie absolvent de liceu; atestatul profesional (calificare) de operator chimist / tehnician chimist constituie un avantaj,
 • Să aibă abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, de comunicare şi de lucru în echipă, spirit de iniţiativă,
 • Să aibă capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate,
 • Să fie disponibilil pentru lucrul în schimburi (inclusiv schimbul III),
 • Eventuala experienţă în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Realizarea etapelor de fabricație a produselor farmaceutice / substanțelor active pe echipamente specifice, în condiţii de randament maxim, cu respectarea Regulilor de Bună Practică de fabricaţie, a procedurilor de operare şi instrucţiunilor de lucru specifice,
 • Cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice,
 • Realizarea controlului în proces și înregistrarea operațiilor conform prevederilor procedurilor standard aplicabile.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Acces la programe de formare profesională pentru dezvoltarea competențelor
 • Pachet salarial atractiv( tichete de masă, prime sărbatori legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesati sunt rugati sa trimita CV, insotit de scrisoare de intentie la e-mail: resurse.umane@antibiotice.ro pana la data de 30.11.2019.
Relatii suplimentare la telefon: 0232-209107; 0232-209107
Numai candidatii selectati pentru interviu vor fi contactati
Asiguram confidentialitatea aplicatiilor

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!SPECIALIST REGULATORY AFFAIRS

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de un coleg pentru postul de

Specialist Regulatory Affairs

Cerinţe şi abilităţi specifice:

 • Licenţiat în unul din domeniile: farmacie, chimie, inginerie chimică, biologie, biochimie;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC: MS Office, Internet;
 • Nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze – obligatoriu;
 • Adaptabilitate, creativitate, relaţionare eficientă, capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, rigurozitate, perseverență, dinamism, orientare spre rezultate , capacitate de lucru cu respectarea termenelor limită,
 • Abilitatea de a lucra simultan la mai multe proiecte
 • Experienţa în domeniul regulatory affairs constituie un avantaj

Responsabilităţi:

 • Pregătirea documentaţiei în format eCTD pentru autorizarea/reautorizarea şi solicitarea variaţiilor medicamentelor din portofoliu în ţară, Uniunea Europeană şi alte ţări;
 • Monitorizarea documentaţiei depuse la autorităţile naţionale pentru medicamentele în curs de autorizare/reautorizare şi cea de solicitare a variaţiilor;
 • Urmărirea şi asigurarea transmiterii răspunsurilor la solicitările autorităţilor regulatory naţionale în termenele stabilite;
 • Gestionarea documentaţiei dosarelor.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Taininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masă, prime sărbători legale)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de scrisoare de intentie la

e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 30.11.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor

 PREPARATOR

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 30.11.2019

Împreună creăm valoare. Împreună, în echipă!

De peste 60 de ani facem echipă pentru a oferi medicamente valoroase terapeutic și a face semenilor sănătatea și viața mai bună.
Pentru a ne atinge acest scop avem nevoie de colegi pe postul de

PREPARATOR  în cadrul secțiilor de producție

Ne dorim de la noul coleg:      

 • Absolvent de liceu
 • Atestat profesional (calificare) de operator chimist / tehnician chimist constituie un avantaj
 • Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, spirit de iniţiativă
 • Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
 • Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi
 • Experienţa în domeniu poate constitui un avantaj.

Responsabilitățile sale vor fi:

 • Realizarea etapelor de producţie a produsului medicamentos sub formă de comprimate / comprimate filmate pe echipamentele specifice în condiţii de randament maxim, cu respectarea consumurilor specifice şi cerinţelor Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie.
 • Cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice.
 • Cunoaşterea şi respectarea procedurilor de operare şi instrucţiunilor de lucru specifice.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Traininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masa, prime sărbători legale, alte beneficii financiare)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de scrisoare de intentie la

e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 30.11.2019

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107; 0232 – 209107

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor