Parteneriate în educație

Nu întâmplător a fost înființată la Iași, în anul 1955, Antibiotice, fabrica ce sintetiza la acel moment Penicilina. În Iași existau instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, capabile să formeze specialiștii care să lucreze aici (licee cu profil de chimie, facultățile de Biologie, Chimie, Medicină și Farmacie).

Și astăzi Antibiotice colaborează cu instituții de învățământ preuniversitar și universitar în politica de recrutare și selecție a viitorilor angajați oferindu-și, totodată, sprijinul pentru familiarizarea elevilor și studenților în cadrul stagiilor de practică, cu cerințele și noțiunile specifice industriei farmaceutice.

Antibiotice are încheiate parteneriate de colaborare, devenite tradiționale, cu:

  • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor)
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași (Facultatea de Farmacie, Facultatea de Bioinginerie medicală)
  • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași (Facultatea de Inginerie chimică și protecția mediului, Facultatea de Inginerie Electrică, energetică și informatică aplicată, Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial)
  • Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași
  • Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași
  • Liceul Tehnologic Mecatronică și Automatizări Iași
  • Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași

Totodată, compania noastră își deschide anual porțile în săptămâna „Școala altfel – să știi mai multe, să fii mai bun” pentru sute de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal care doresc să descopere ce înseamnă fabricarea unui produs farmaceutic sigur, de calitate și eficient.