Venituri din vânzări și profit în creștere accelerată în Q1 /2022

Astăzi, 13 mai 2022, Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucureşti, raportul cuprinzând rezultatele economico-financiare aferente primului trimestru al anului 2022.

În perioada ianuarie-martie 2022 compania Antibiotice și-a desfășurat activitatea urmărind realizarea indicatorilor planificați prin  Planul de Organizare și Dezvoltare Strategică (PODS) pentru perioada 2021-2030 care vizează creșterea veniturilor și maximizarea profitabilității afacerii pe termen lung.

Antibiotice a obținut în Q1 2022 venituri din vânzări către distribuitori de 128,25 mil. lei, mai mari cu 54% în comparație cu valoarea planificată și cu 94% față de perioada similară a anului precedent (66,10 mil. lei).

Pe piața internă au fost obținute din valorificarea produselor 86,07 mil. lei, (cu 87% mai mare în comparație cu valoarea planificată), diferența de 42,18 mil lei obținându-se pe piețele internaționale (cu 14% mai mare în comparație cu valoarea planificată).

De asemenea, profitul brut înregistrat în Q1 2022 este de 11,4 mil. lei în creștere comparativ cu valoarea realizată în Q1 2021 (4,35 mil. lei).  Pentru perioada de raportare, profitul brut cumulat cu taxa clawback, respectiv 19,25 milioane lei, a determinat un randament al afacerii de 14%.

Totodată, măsurile întreprinse pentru realizarea obiectivului pe termen mediu de reducere a dependenței bancare, au determinat îmbunătățirea valorii indicatorului grad de îndatorare ajungând la 24,44% comparativ cu 28,38%, înregistrat în primul trimestru al anului 2021.

Aceste rezultate demonstrează faptul că Antibiotice a reușit în primul trimestru al anului 2022 să depașească țintele planificate privind vânzarea produselor, atât în România cât și pe piețele externe.

Antibiotice a înregistrat o creștere de vânzări în trendul pieței farmaceutice din România determintă de relansarea consumului de produse finite în perioada post-pandemie, prin strategii precum:

– vânzarea într-o structură de produse echilibrată, optimizată, ce realizează o profitabilitate superioară, atat pe segmentul hospital, cat si pe retail. Segmentul hospital, care deține o pondere semnificativă din vânzările companiei, a  înregistrat un ritm accelerat al vânzărilor dupa perioada pandemică, caracterizată de restricții privind accesul pacienților și tratarea afecțiunilor cu nevoie de internare;
– dezvoltarea și consolidarea strategiilor de brand (Nutriensa- gamă de suplimente alimentare) prin promovarea produselor pentru sănătatea familiei, creșterea calității vietii, având în vedere interesul crescut al publicului pentru o viață activă și sănătoasă. Astfel, vânzările produselor fără prescripție medicală ale companiei au înregistrat aceeași tendință de creștere, ajungând la o pondere de 26% din total vânzări.

Consolidarea vânzărilor pe piețele internaționale

Pe piețele externe, în teritoriile unde compania este prezentă, se observă o revenire treptată a consumului față de perioada similară a anului trecut. În acest context, Antibiotice și-a consolidat vânzările mai ales pentru produsele sterile injectabile pentru care este recunoscută ca un producător important la nivel mondial. Astfel, vânzările au fost susținute de continuitatea livrărilor de produse injectabile în zonele unde au fost câștigate licitații (SUA, UK). În același timp, una dintre principalele piețe ale companiei, Vietnam, optimizează vânzările realizate în ultimii ani, chiar dacă această piață s-a confruntat cu  multe perioade de lockdown și diverse restrictii impuse de pandemie.

În același timp, s-a consolidat vânzarea substanțelor active ale companiei pe plan internațional prin strategii de repoziționare zonală, Antibiotice menținându-se pe primul loc la nivel mondial pentru producția de Nistatină (substanță activă).

Revitalizarea producției de biofertilizatori 100% naturali
În condițiile în care se pune accent din ce în ce mai mult pe protejarea biosferei, a resurselor naturale, agricultura ecologică devine de mare interes. Adaptându-se acestui context, Antibiotice a revitalizat producția biofertilizatorului 100% natural Ecofertil P și își propune să investească în acest produs pentru a asigura o mare parte din consumul la nivel național, dar și pentru export în statele membre UE.

Dezvoltarea portofoliului de produse prin cercetare proprie și achiziții de licențe

Portofoliul de medicamente vandabil, autorizat în România și în teritoriile internaționale, numără peste 200 de produse și este orientat către dezvoltarea unor branduri în etape multianuale cât și creșterea ponderii produselor fără prescripție.

Cele două direcții pe care se axează strategia companiei Antibiotice pentru dezvoltarea portofoliului sunt rereprezentate de cercetarea proprie și achiziții licențe pentru produse noi. Astfel, Antibiotice dezvolta 28 de proiecte pe clase terapeutice principale, derulate prin  activitatea de cercetare-dezvoltare a companiei și peste 70 de proiecte de in-licensing (achiziții de licențe), având etape de derulare în cadrul direcției Business Development. Toate aceste proiecte vor contribui la dublarea cifrei de afaceri în anul 2030, fiind operabile începând cu perioada 2022-2025 în piețele țintă cu pondere importantă în veniturile totale.

Managementul modern al resurselor umane
Gestionarea eficientă, corectă și etică a resursei umane este una dintre principalele preocupări ale managementului companiei, fiind totodată unul dintre obiectivele prioritare din Planul de Organizare si Dezvoltare Strategică al Antibiotice. Astfel, în primul trimestru al anului 2022 s-au desfășurat o serie de acțiuni precum:

  • analiza și redefinirea structurilor organizatorice din cadrul companiei, adaptate la principiile moderne de resurse umane, corelate cu nevoia de business
  • adoptarea unor forme moderne de recrutare pentru creșterea gradului de remanență
  • echilibrarea sistemelor de salarizare în companie după natura joburilor și modernizarea sistemelor motivaționale adaptate la piața farmaceutică actuală
  • adaptarea pachetelor motivaționale în scopul atragerii și retenției angajaților valoroși (pozitii cheie) și creșterii gradului de retenție
  • managementul carierei angajaților și a planurilor de succesorat.

De asemenea, pentru susținerea dezvoltării și instruirea continuă a propriilor angajați, compania Antibiotice a înființat în primul trimestru 2022, “Academia a+”, o platformă axată pe programe de educație, inovație, susținere și dezvoltare a competențelor profesionale ale angajaților. Acest proiect urmărește dezvoltarea calitativă a structurii de resurse umane și adaptarea acesteia la noua configurație a platformei în perspectiva anilor 2028-2030.

O structură distinctă din cadrul “Academiei a+” este „Colegiul Tehnic a+”, un program prin care  Antibiotice își propune să investească în recrutarea și instruirea persoanelor vulnerabile din mediul rural pentru activitățile tehnice din cadrul companiei. În trimestrul I al acestui an s-a organizat o primă sesiune de recrutare și training pentru prima generație de operatori pe site-uri de produse farmaceutice.

Persoanele interesate de a afla mai multe informații, pot consulta Raportul la 31.03.2022 pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro), al Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro) sau pe pagina web a companiei Antibiotice SA (www.antibiotice.ro), secțiunea “Investitori > Informatii financiare > Raportări financiare”.

Comunicat presa

Vezi toate noutatile ▸