Primul acord InvestEU din România oferă 25 milioane euro, finanțare BEI pentru impulsionarea producției farmaceutice

  • Împrumutul BEI are scopul de a intensifica producția locală de medicamente
  • Acordul de finanțare promovează inovația într-o regiune de coeziune, subliniind angajamentul BEI pentru creșterea economică echitabilă
  • Acest acord este sprijinit de programul InvestEU, care urmărește să mobilizeze peste 372 de miliarde EUR pentru investiții suplimentare în perioada 2021-2027

Banca Europeană de Investiții (BEI) și Antibiotice S.A., principalul producător român de produse farmaceutice, și-au unit forțele în vederea dezvoltării producției locale de medicamente. Acordul de împrumut în valoare de 25 de milioane de euro va sprijini finanțarea realizării pe amplasamentul companiei Antibiotice Iași, a unei capacități de producție, ambalare și depozitare de ultimă generație, facilitând astfel dezvoltarea de noi linii de producție, a digitalizării, precum și de capacități de cercetare-dezvoltare. Împrumutul BEI reprezintă un sfert din costul total al investiției de 95,4 de milioane de euro.

Prezentul acord a fost posibil grație sprijinului oferit de programul InvestEU, care își propune să mobilizeze peste 372 de miliarde de euro în perioada 2021-2027.

Acest parteneriat marchează un eveniment pentru sectorul medical românesc, fiind prima operațiune InvestEU aprobată în România, în urma deciziei Comitetului de investiții din luna octombrie. Parteneriatul contribuie la consolidarea obiectivelor incluse în Strategia UE în domeniul farmaceutic (the EU Pharmaceutical Strategy) și Comunicarea Comisiei pe tema rezolvării lipsei de medicamente în UE (the Commission Communication on addressing medicine shortages in the EU) care urmăresc să abordeze problema deficitului de medicamente și să întărească securitatea sistemului de aprovizionare în cadrul UE.

Proiectul sprijină crearea unei capacități avansate de producție farmaceutică într-o regiune de coeziune din România. Prin reducerea dependenței de importuri și prin promovarea accesului la serviciile de sănătate în întreaga UE, inițiativa sporește competitivitatea și reziliența industriei farmaceutice europene și evidențiază rolul esențial al capacităților moderne de producție în sprijinirea autonomiei strategice a Uniunii, în special în ceea ce privește domeniul sănătății.

Sprijinirea echipei de cercetare și dezvoltare a companiei în crearea de noi medicamente și procese de producție va conduce la angajarea a aproximativ 100 de persoane cu normă întreagă în cercetare și producție pe parcursul a patru ani. Antibiotice S.A. lucrează în strânsă colaborare cu diferite universități și institute de cercetare, și prin urmare, acest proiect va îmbogăți piața muncii cu personal cu înaltă calificare.

Vicepreședinta BEI Teresa CZERWIŃSKA a declarat: „Această colaborare arată angajamentul nostru de a cultiva inovarea, de a crea locuri de muncă și de a sprijini soluțiile pentru domeniul sănătății din România. Sprijinul BEI permite Antibiotice S.A. să-și extindă capacitățile de producție, contribuind în mod semnificativ la bunăstarea populației europene și la extinderea cercetării și dezvoltării în regiunile de coeziune. Mă bucur să salut acest prim proiect InvestEU în România.

Comisarul European pentru Economie, Paolo GENTILONI, a zis: „Pandemia de COVID-19 ne-a arătat importanța întăririi capacității Europei la scară industrială în domeniul producției de medicamente. Sunt încântat că InvestEU joacă un rol crucial în oferirea finanțării necesare pentru ca industria medicală europeană să rămână competitivă și inovatoare, răspunzând în același timp nevoilor pacienților și ale celor din sistemele noastre de sănătate. Acest proiect din România va stimula producția de antibiotice și simultan va aduce beneficii economiei locale și în domeniul creării de locuri de muncă înalt specializate”.

Acest parteneriat cu Banca Europeană de Investiții consolidează planul nostru de afaceri „The Future Together 2030” și, în acelasi timp, întărește capacitatea de răspuns a companiei la nevoile și solicitările pieței farmaceutice europene. Investim în cercetare, transfer tehnologic și noi site-uri de fabricație pentru a aduce plus valoare industriei farmaceutice și pentru a consolida indicatorii economico-finaciari ai companiei până în anul 2030”, a declarat Ioan NANI, directorul general al Antibiotice S.A.

Parteneriatul dintre BEI și Antibiotice S.A. este un pas către construirea unei industrii farmaceutice românești independente și competitive. Investind în talentele locale, promovând inovarea și sporind accesibilitatea serviciilor de sănătate, această inițiativă pune bazele pentru un viitor mai sănătos atât pentru România, cât și pentru întreaga Uniune Europeană.

Informații generale

Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Banca pune la dispoziție finanțare pe termen lung pentru investiții solide, cu scopul de a contribui la atingerea obiectivelor politicilor UE. După izbucnirea epidemiei Covid-19, în 2020, banca UE și-a mărit semnificativ sprijinul pentru sectorul sănătății din România, contribuind cu 1,1 miliarde EUR la finanțarea a trei spitale regionale și la reabilitarea a 26 de spitale și unități medicale mai mici din toată țara. BEI operează în România de la începutul anilor 1990, îmbunătățind coeziunea regională, infrastructura și serviciile de sănătate și sprijinind întreprinderile mici și mijlocii din regiune, prin intermediul a 180 de proiecte în valoare de 17,78 miliarde EUR.

Despre InvestEU

Programul InvestEU oferă Uniunii Europene finanțare esențială pe termen lung, prin mobilizarea de fonduri private și publice substanțiale în sprijinul unei redresări durabile. De asemenea, ajută la mobilizarea de investiții private pentru prioritățile politice ale UE, precum Pactul Verde European și tranziția digitală. Programul InvestEU reunește multitudinea de instrumente financiare disponibile în prezent în UE pentru a susține investițiile din Uniunea Europeană, făcând finanțarea proiectelor de investiții din Europa mai simplă, mai eficientă și mai flexibilă. Programul are trei componente: Fondul InvestEU, Platforma de consiliere InvestEU și Portalul InvestEU. Fondul InvestEU este implementat prin intermediul unor parteneri financiari care vor investi în proiecte folosind garanția UE de 26,2 miliarde EUR. Întreaga garanție bugetară va susține proiectele de investiții ale partenerilor de implementare, le va crește capacitatea de suportare a riscurilor și, astfel, va mobiliza cel puțin 372 miliarde EUR în investiții suplimentare.

Despre Antibiotice S.A.

Înființată în 1955, Antibiotice S.A. are o tradiție de aproape 70 de ani în fabricarea de produse farmaceutice finite și de ingrediente farmaceutice active (API). În prezent, compania este lider mondial în producerea de Nystatin API și cel mai mare producător român de medicamente generice, având parteneriate de afaceri solide cu diferite entități internaționale.

Extinderea pe piața internațională a fost susținută prin investiții substanțiale și printr-un angajament ferm de a respecta standardele internaționale de calitate, precum EU-GMP, CoS și US-FDA. Compania a dezvoltat parteneriate de afaceri puternice la nivel global și se concentrează pe creșterea sa continuă prin noul plan de afaceri „The Future Together”, menit să stimuleze investițiile sprijinite prin actualul acord. Mai mult, planul de investiții al Antibiotice S.A. se aliniază Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă (RIS 3 Nord-Est) și contribuie semnificativ la dezvoltarea regiunii de nord-est a României. Echipa multidisciplinară de specialiști se concentrează constant asupra performanței înalte prin diferite programe de formare desfășurate în cadrul Academiei a+, în cooperare cu universități relevante, precum și prin sisteme moderne de cultură motivațională și organizațională.

Vezi toate noutatile ▸