Rezultate economico-financiare auditate ale anului 2016 – majorare cu 12% a profitului după impozitare

Principalele decizii ale Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) societății  Antibiotice, desfăşurată astăzi, 06 aprilie 2017

  • În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) desfăşurată joi, 06 aprilie 2017, au fost aprobate situaţiile financiare auditate ale anului 2016, s-a stabilit modul de repartizare a profitului net aferent anului 2016, precum și fixarea dividendului brut pe acțiune.

Rezultate economico-financiare auditate ale anului 2016 – majorare cu 12% a profitului după impozitare

Conform rezultatelor economico-financiare auditate, întocmite potrivit Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), Antibiotice a încheiat anul 2016 cu un profit net de 30,4 milioane lei , în creştere cu 12% comparativ cu cel înregistrat în anul 2015, când s-a situat la nivelul de 27,17 mil. lei.

Totodată, exerciţiul financiar al anului 2016 s-a încheiat cu o valoare a veniturilor din vânzări de 332,4 milioane lei, în uşoară creştere faţă de anul 2015, când a înregistrat o valoare de 330 milioane lei.

         Creşterea echilibrată a cifrei de afaceri şi a profitului se bazează pe un plan de afaceri bine conturat și adaptat continuu la realitățile pieței farmaceutice. Cele mai importante acţiuni ale noastre au fost orientate spre analiza atentă și consolidarea pieţelor interne şi internaţionale, păstrarea calităţii şi competitivităţii produselor noastre,  realizarea de parteneriate strategice, prin investiţii şi cooperări, pentru asigurarea premizelor dezvoltării pe termen mediu şi lung a firmei”, a declarat Ioan Nani, Director General Antibiotice.

 

Politica de gestionare a costurilor companiei a determinat ca an de an Antibiotice să-şi reducă gradul de îndatorare, astfel că în 2016 acesta a fost de 23%, comparativ cu 32% cât s-a înregistrat în 2011.

Performanțe pe piața internă

  • Vânzările din farmacii și spitale în creștere cu 4,4%

 

Vânzările din farmacii și spitale au generat o creștere valorică de 4,4% (comparativ cu anul 2015), ajungând la 300 mil. lei, superioară ritmului înregistrat de piața farmaceutică de generice cu prescripție medicală și OTC din România (4,24%). De asemenea, vânzările cantitative au înregistrat o creștere de 8%, pe fondul unui avans de 4,2% a consumului de medicamente la nivel de piață totală, atingînd nivelul de 399,2 mil. lei.

Segmentul farmacii retail (farmacii cu circuit deschis) este în creștere cu 3,74% comparativ cu anul 2015, menținând ritmul de creștere al pieței (3,84%).

Astfel, Antibiotice își menține locul 4 în rândul producătorilor de medicamente generice cu prescripție medicală și medicamente fără prescripție medicală (OTC), înregistrând cea mai importantă creștere din top zece.

 

  • Creștere de 25,3% a portofoliului de medicamente fără prescripție medicală (OTC)

Urmând trendul general al pieței determinat de creșterea interesului pentru prevenție și menținerea calității vieții, Antibiotice și-a consolidat vânzările de medicamente fără prescripție medicală (OTC) înregistrând o creștere superioară de 25,3%, peste nivelul de creștere al pieței (+11,6%).

 

  • Antibiotice, lider pe segmentul vânzărilor de generice către spitale

Cu vânzări de 76,5 milioane lei, în creștere cu 6,5% comparativ cu anul 2015 și o cotă de piață de 18,3%, Antibiotice își menține poziția lider pe piața genericelor și a medicamentelor fără prescripție medicală (OTC) vândute în spitalele din România.

De asemenea, Antibiotice este lider din punct de vedere al unităților terapeutice valorificate pe forma de administrare pulberi injectabile, cu o cotă de piață de 75,3%.

 

  • Antibiotice, lider pe segmentul unguente și supozitoare

Societatea Antibiotice și-a menținut în anul 2016 poziția de lider în vânzări cantitative pe întreaga gamă de unguente (cotă de piață 28,5%) și supozitoare (cotă de piață 42,6%).

Prin efortul continuu și susținut al echipelor de vânzări și a echipei de promovare a produselor dermatologice și antiinflamatoare portofoliul de unguente marca Antibiotice a înregistrat în anul 2016 o creștere a consumului de 11,2%, peste creșterea înregistrată de consumul total al acestei forme farmaceutice (+8% comparativ cu anul 2015) .

 

  • 13 produse noi lansate în piață în 2016

În anul 2016, portofoliul de medicamente a fost completat cu 13 produse noi din clasele terapeutice precum: Sistem Cardiovascular, Antiinfecțioase, Preparate dermatologice și Sistem Nervos Central. În primul an de lansare, aportul acestor 13 produse noi la cifra de afaceri a fost de 7 milioane lei, calculat în funcție de momentul intrării spre vânzare al fiecărui produs pe parcursul anului 2016.

            Performanțe pe piața externă

  • Exporturile Antibiotice – 31% din veniturile din vânzări în 2016

Veniturile din vânzările obținute pe pieţele externe în anul 2016 au crescut cu 14% față de anul anterior, ajungând ca ponderea exportului Antibiotice în cifra de afaceri să fie de 31%, față de 28% în anul 2015. Aceste rezultate s-au obținut atât din valorificarea substanței active Nistatină, Antibiotice fiind lider mondial în producția acestui produs, cât și a celor 70 de produse finite înregistrate la export.

Principalele piețe geografice pentru exporturile Antibiotice sunt: Asia (China, India, Vietnam), America de Nord (SUA, Canada) și Europa (Germania, Olanda, Țările Baltice, Danemarca, Serbia etc.), urmate de zona Orientului Mijlociu, Rusia & C.S.I., America de Sud și Africa.

Piața Statelor Unite ale Americii a înregistrat cel mai mare procent de creștere în anul 2016, comparativ cu anul anterior, generat atât de creșterea volumelor de produse sterile penicilinice forme finite cât și de Nistatină, substanță activă, unde livrările au crescut cu 25%.

Cea mai mare pondere în exporturile de produse finite au avut-o produsele antiinfecțioase, urmate de cele pentru tractul digestiv și metabolism, cardiovasculare, dermatologice și cele din categoria sistemului musculo-scheletic.

 

  • Antibiotice a deschis o reprezentanță externă în Vietnam

În anul 2016 a fost deschisă reprezentanța Antibiotice din Vietnam, ce urmează să  devină operațională începând cu anul 2017, în scopul dezvoltării vânzărilor pe această piață emergentă cu potențial semnificativ de creștere.

În momentul de față, Antibiotice are încheiate parteneriate strategice de promovare exclusivă a produselor sale, cu firme locale din Republica Moldova și Serbia.

Modelul de creștere a afacerilor prin deschiderea de reprezentanțe locale sau prin parteneriate de promovare exclusivă a produselor Antibiotice pe piețele externe va continuă și în perioada următoare, în urma evaluării de noi teritorii unde vor fi abordate aceste modele de afaceri.

 

Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2016, fixarea  dividendului brut pe acțiune și stabilirea termenului de plată

 

În urma supunerii la vot, în şedinţa AGA, acţionarii companiei au hotărât repartizarea profitului net pentru anul 2016 în valoare de 30.370.811 lei, fixarea valorii dividendului brut pe acţiune la 0,03835158 lei şi plata dividendelor începând cu data de 15.09.2017, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Profitul aferent exercițiului 2016 a fost repartizat după cum urmează:

                       Destinația

Suma(lei)

Profit de repartizat: 30.370.811
– rezerva legală 0
– surse proprii de finanțare și alte repartizări din profit prevăzute de lege 4.623.938
– dividende din care:

– dividende cuvenite Acționarului majoritar

– dividende cuvenite altor persoane juridice și persoane     fizice

25.746.873

13.650.290

12.096.583

 

Persoanele interesate de informaţii suplimentare pot consulta Raportul anual 2016, pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (iris.bvb.ro), la Autoritatea de Supraveghere Financiară  (www.asfromania.ro) sau pe pagina web a companiei Antibiotice SA (www.antibiotice.ro ), secţiunea Investitori – Informații acționari- Informații financiare – Raport anual -2016.

 

Vezi toate noutatile ▸