Politica referitoare la  Calitatea, Mediu, Sanatate si Securitatea in munca

Dorim să îmbunătăţim viața oamenilor realizând produse de calitate superioară. Responsabilitatea faţă de om este prioritară, în orice decizie vom lua.

Calitate, valoare, dedicare către consumatori, menţinerea obligaţiilor către angajaţi, acţionari, furnizori, distribuitori, comunitate, sunt direcţii spre care se orientează Antibiotice S.A.

Numai în acest fel partenerii noştri vor prospera alături de noi.

Cu o experienţă de peste 65 de ani în domeniul industriei farmaceutice din România,  Antibiotice S.A. este producător de medicamente generice, unic producător de produse parenterale solide şi unic producător de Nistatină – substanţă activă obţinută prin proces de biosinteză.

La nivelul companiei avem implementat şi îmbunătăţit continuu un sistem de management al calităţii orientat către client, care respectă cerinţele Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie şi a altor ghiduri aplicabile industriei farmaceutice.

In scopul:

  • îmbunătăţirii continue a performanţelor prin controlul strict al impactului tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul companiei
  • furnizării de produse și servicii de cea mai bună calitate, în conformitate cu cerinţele specificate în standarde, cerinţe specificate / nespecificate ale clienţilor, cerinţe de reglementare, fără afectarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor, mediului înconjurător şi a proprietăţilor din jurul companiei;
  • creșterii continue a satisfacției clienților.

Am implementat, controlat și îmbunătățit un sistem de management integrat Calitate, Mediu şi Securitate şi Sănătate în Muncă, respectând şi cerinţele EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 şi OHSAS 18001:2007.

Prin analiza efectuată de management, audit intern, comunicare şi instruirea personalului, precum şi prin aplicarea acţiunilor corective şi preventive, conlucrarea echipelor din activitățile implicate în analiza cauzelor şi rezolvarea problemelor, ne angajăm pentru:

  • continuitatea şi consolidarea afacerii prin crearea şi furnizarea de servicii și produse competitive, de calitate, sigure şi eficace, care să satisfacă continuu cerinţele clienţilor;
  • îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat în vederea satisfacerii clienţilor, prevenirii poluării, a rănirilor şi a îmbolnăvirilor profesionale şi reducerii nivelului riscurilor privind sănătatea şi securitatea in munca;
  • respectarea cerinţelor legale, de reglementare şi a altor cerinţe specifice aplicabile la care compania subscrie;
  • identificarea riscurilor și oportunităților pentru a garanta continuitatea și creșterea afacerii;
  • adaptarea continuă a sistemului, comunicarea şi înţelegerea de către toate părțile interesate (Consiliu de Administrație, sindicat, personal, furnizori şi clienţi) a politicii companiei;
  • îmbunătăţirea performanţei financiare a companiei prin reducerea costurilor asociate cu noncalitatea (costurile reparaţiilor, reprocesărilor, reclamaţii/retrageri);
  • evaluarea cu regularitate şi respectarea politicii, îmbunătăţirea în permanenţă a performanţelor sale, prin conformarea la cerinţele reglementărilor legale sau de altă natură referitoare la aspectele legate de calitatea produselor, mediul înconjurător, securitate şi sănătate în muncă.

Pentru asigurarea funcţionării sistemului de management integrat sunt stabilite obiective bazate pe performanţă rezultată nu doar din excelenţă de specialitate (tehnică), ci în primul rând din implementarea politicii. Obiectivele sunt monitorizate, măsurate şi evaluate periodic de către top management. În plus toţi angajaţii companiei sunt instruiţi şi conştientizaţi în ceea ce priveşte metodele sistemului de management şi sunt asigurate resursele necesare pentru a asigura că aceste metode sunt efective.