Rapoarte curente si comunicate

Informatii de actualitate pentru investitori si actionari se regasesc in cadrul comunicatelor emise in conformitate cu:

  • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
  • Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
  • Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile de piata,
  • Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012,
  • Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
  • Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
  • Actul Constitutiv al societăţii.

Arhiva rapoarte si comunicate

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Raport curent notificare prag detineri /vot maai mari de 15% 23.11.2018
2018-11-23

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat sistare plata dividende an financiar 2014
2018-10-09

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate – Rezultate financiare Trimestrul III-2018 2018-11-14
2018-11-14

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate rezultate financiare Sem. I 2018
2018-08-14

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate – Rezultate financiare Trimestrul I-2018
2018-05-14

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport anual 2017
2018-04-26

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport anual 2017 preliminat
2018-02-14

VIZUALIZEAZA PDF