Licitatie pentru achizitia de tulpina producatoare de pravastatina

Compania Antibiotice SA anunta organizarea licitatiei publice deschisa pentru achizitia unei tulpini inalt productive si a tehnologiilor de biosinteza si izolare purificare pentru producerea pravastatinei sare de sodiu.

Cerintele minime ce trebuiesc indeplinite de potentialii ofertanti pentru conditii de eligibilitate:
– experienta similara; ofertantul va prezenta incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani, a cel putin unui contract a carui obiect a fost furnizarea de produse similare, inclusiv implementarea tehnologiilor, care a avut o valoarea mai mare de 100.000 Euro ;
– cifra media anuala de afaceri pe ultimii 3 ani – valoarea minima impusa 300.000 Euro/an;
– Valoarea garantiei de participare este de 3100 Euro, prezentata sub forma de scrisoare de garantie bancara.

Firmele care doresc sa participe la licitatia publica deschisa vor achita suma de 150 lei cu TVA sau echivalentul in Euro 43 Euro cu TVA, in conturile specificate in documentatia atasata. Ofertantii vor prezenta la sedinta de deschidere a ofertelor  documentul doveditor de plata a pretului soclicitat.

Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 29 ianuarie 2007, ora 10, sediul Antibiotice SA.
Data deschiderii ofertelor este 29 ianuarie, ora 12.00,  sediul Antibiotice SA.

Documentatia completa pentru elaborarea si prezentarea ofertelor o gasiti la urmatorul link:http://www.antibiotice.ro/investitori.php?sid=22&c=203

Pentru relatii suplimentare, ofertantii se pot adresa zilnic, intre orele 8.30 – 16.00, la telefon: +40 232/253600, fax: +40 232/211020, precum si pe adresele de email: asistentexecutiv@antibiotice.roeugen.diaconu@antibiotice.ro.

Vezi toate noutatile ▸