en_8.gif

Joburi  active

Alaturati-va echipei Antibiotice, pe drumul sau spre „mai mult” si „mai bine” pentru sanatatea oamenilor!

De peste 60 de ani, compania noastra dezvolta o cultura a cunoasterii, eficientei si responsabilitatii lucrului bine facut care
ne-au plasat în topul celor mai importanti si mai cunoscuti producatori din industria farmaceutica romaneasca.

Compania Antibiotice isi rezerva dreptul de a inregistra solicitari de angajare (CV-uri si scrisori de intentie) numai in perioadele si doar pentru posturile disponibile, anuntate pe site-ul propriu si/sau in mass-media.

Va multumim.

CONSILIER Proprietate Intelectuala

Data limita pentru aplicarea la acest job este:

Data limita pentru aplicarea la acest job este:

Lider cu tradiţie pe piaţa farmaceutică din România, Antibiotice angajează prin concurs

CONSILIER PROPRIETATE INTELECTUALA

 

Cerinţe:          

 • Absolvent de studii superioare tehnice sau juridice;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC: MS Office, Internet;
 • Nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze (traducere, comunicare, documentare scrisă/verbală);
 • Abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză a unor documente complexe, rigurozitate, perseverenţă, atenţie la detaliu, adaptabilitate, orientare spre rezultate;
 • Atestat / cursuri in domeniul Proprietatii Intelectuale precum si cunoştinţe în domeniul tehnologiei şi formulării farmaceutice pot constitui un avantaj;

Responsabilităţi:

 • Identificarea riscului de contrafacere şi determinarea posibilităţilor de a introduce noi produse în portofoliul companiei, studiind buletinele oficiale de proprietate industrială şi brevetele de invenţie, certificatele suplimentare de protecţie şi alte titluri de protecţie acordate în piaţa farmaceutică;
 • Participarea la elaborarea/actualizarea procedurilor standard de operaree specifice in domeniul in care isi desfasoara activitatea;
 • Redactarea cererilor de brevet pentru invenţiile al cărui titular este SC Antibiotice SA.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Taininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masă, prime sărbători legale)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 28.09.2018.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor

 

 FARMACIST / INGINER CHIMIST / CHIMIST pentru Cercetare Dezvoltare Injectabile si Forme Farmaceutice Noi

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 28.09.2018

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 28.09.2018

Lider cu tradiţie pe piaţa farmaceutică din România, Antibiotice angajează prin concurs

 

FARMACIST / INGINER CHIMIST / CHIMIST pentru Cercetare Dezvoltare Injectabile si Forme Farmaceutice Noi

Cerinţe:          

 • Licenţiat al Facultăţii de Farmacie / Inginerie Chimică / Chimie;
 • Cunoştinţe avansate de operare PC: MS Office, Internet;
 • Nivel avansat de cunoaştere a limbii engleze (traducere, comunicare, documentare scrisă/verbală);
 • Abilităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză a unor documente complexe, rigurozitate, perseverenţă, atenţie la detaliu, adaptabilitate, orientare spre rezultate;
 • Cunoştinţele în domeniul tehnologiei şi formulării farmaceutice pot constitui un avantaj

 

Responsabilităţi:

 • Cercetarea – dezvoltarea de produse farmaceutice de uz uman/uz veterinar în vederea autorizării lor şi punerii pe piaţă.
 • Participare la experimentarea tehnologiei de fabricaţie în cadrul secţiilor de producţie.
 • Întocmirea documentaţiei specifice activităţii conform cerinţelor reglementărilor aplicabile din domeniu.

 

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Taininguri de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masă, prime sărbători legale)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 28.09.2018.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorELECTRICIAN pentru secţie de producţie

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 28.09.2018

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 28.09.2018

Lider cu tradiţie pe piaţa farmaceutică din România, Antibiotice angajează prin concurs

 ELECTRICIAN pentru secţie de producţie

Cerinţe şi abilităţi specifice:  

 • Absolvent de studii liceale, profil electric
 • Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, spirit de iniţiativă
 • Bune abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
 • Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi (inclusiv schimbul III)
 • Experienţa în domeniu poate constitui un avantaj

 

Atribuţii şi responsabilităţi:

 • Asigurarea funcţionării normale a echipamentelor electrice de distribuţie şi utilizare de joasă tensiune (tablouri electrice, electromotoare, utilaje tehnologice).
 • Executarea reviziilor şi reparaţiilor ocazionale sau planificate conform Progamului de întreţinere preventivă la instalaţii şi echipamente electrice de iluminat, instalaţii şi echipamente electrice de forţă de 0,4 kV, instalaţii de legare la pământ.
 • Executarea reglajelor parametrilor de funcţionare ai aparaturii electrice de comandă, măsură, protecţie, semnalizare, automatizare din instalaţiile electrice de distribuţie şi utilizare de 0,4kV.

 

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Training de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masă, prime sărbători legale)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 28.09.2018.

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorMAŞINIST pentru secție de producție

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 21 Septembrie

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 21 Septembrie

Lider cu tradiţie pe piaţa farmaceutică din România, Antibiotice angajează prin concurs

MAŞINIST pentru secție de producție

Cerinţe:          

 • Absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de automatist / mecatronist / electromecanic / mecanic
 • Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, spirit de iniţiativă
 • Abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
 • Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate
 • Disponibilitate pentru lucrul în schimburi
 • Experienţa în domeniu poate constitui un avantaj

Responsabilităţi:

 • Pregătirea şi setarea echipamentelor de producție, realizarea ambalării produselor farmaceutice pe echipamente automatizate, în condiţii de randament maxim, cu încadrarea în consumurile specifice și respectarea procedurilor / instrucţiunilor aplicabile și a cerinţelor Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie.
 • Realizarea lucrărilor de mentenanţă periodică / intervenţiilor în caz de avarie la echipamentele din zona de producţie şi la instalaţiile pentru producerea utilităţilor.
 • Cunoaşterea şi respectarea modului de exploatare a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, cu respectarea parametrilor din specificaţiile tehnice.

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Training de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masă, prime sărbători legale)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 21.09.2018.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilorAUTOMATIST pentru secție de producție

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 21 Septembrie

Data limita pentru aplicarea la acest job este: 21 Septembrie

Lider cu tradiţie pe piaţa farmaceutică din România, Antibiotice angajează prin concurs

AUTOMATIST  pentru secție de producție

Cerinţe:          

 • Absolvent de liceu cu atestat profesional (calificare) de automatist / mecatronist / electromecanic
 • Abilităţi de organizare şi gestionare a timpului de lucru, spirit de iniţiativă
 • Abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă
 • Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate
 • Disponibilitate pentru lucrul în schimburi (inclusiv schimbul III)
 • Experienţa în domeniu poate constitui un avantaj

 

Responsabilităţi:

 • Asigurarea bunei funcţionări şi a întreţinerii din punct de vedere al automatizării a echipamentelor şi instalaţiilor prin:
 • realizarea activităţii de întreţinere preventivă pentru echipamentele de automatizare, în conformitate cu Programul de Întreţinere Preventivă
 • efectuarea intervenţiilor pentru eliminarea defecţiunilor şi avariilor la echipamentele de automatizare
 • înregistrarea executării lucrărilor programate sau accidentale la echipamentele de automatizare, în conformitate cu cerințele Regulilor de Buna Practica de Fabricație
 • executarea testelor din documentaţia de calificare (calificarea instalării, calificarea operaţională şi calificarea performanţei).

 

Oferim:

 • Angajare full time
 • Oportunitatea dezvoltării carierei în cadrul unei firme de prestigiu
 • Training de specialitate
 • Pachet salarial atractiv (tichete de masă, prime sărbători legale)
 • Transport gratuit la / de la locul de muncă pe raza municipiului Iași

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV, însoţit de fotografie şi scrisoare de intenţie, documente de studii în xero-copie sau scanate, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e – mail: resurse.umane@antibiotice.ro , până la data de 21.09.2018.

 

Relaţii suplimentare la telefon: 0232 – 209107, 0232-209211;

Numai candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi

Asigurăm confidenţialitatea aplicaţiilor