Istoric Dividende

Antibiotice Iasi a distribuit dividendele cuvenite actionarilor sai, persoane fizice, pentru anii 1997, 1998, 2000 si 2001 prin intermediul Raiffeisen Bank, iar pentru anii 2005, 2006 si 2007 a distribuit dividende direct de la sediul societatii, prin virament bancar si prin mandat postal.

Pentru anii financiari 1997, 1998 si 2000 s-au distribuit dividendele in perioada 21.10.2001 ÷ 28.02.2006, pentru anul 2001 in perioada 22.10.2002 ÷ 28.02.2006, pentru anul 2005 in perioada 11.12.2006 ÷ 31.01.2010, pentru anul 2006 in perioada 25.10.2007 ÷ 14.01.2011, pentru anul 2007 in perioada 20.10.2008 – 31.01.2012, iar pentru anul 2008 in perioada 24.06.2009 ÷ 24.06.2012, iar pentru anul 2011 in periaoda 01.10.2012 – 30.09.2015.
Termenul de sistare a platii dividendelor a fost stabilit conform legislatiei in vigoare – pct. 5, art. 67 din Legea 31/1990 republicata.

Pentru anii 1996, 1999, 2002 ÷ 2004, 2009 si 2010 Adunarea Generala a Actionarilor Antibiotice Iasi, a hotarat sa foloseasca valoarea dividendelor, ca surse de financiare, in vederea obtinerii si mentinerii standardelor GMP (Good Manufacturing Practice) pentru toate fluxurile de fabricatie, sustinerea programului de investitii si cresterea valorii afacerii si a rentabilitatii.

Prin majorarea capitalului social din anul 2001, cu diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe, s-au repartizat cate 4 actiuni cu titlu gratuit, cu o valoare nominala de 0,10 lei, la fiecare actiune detinuta, actionarilor existenti in Registrul actionarilor la data de referinta 29.06.2001.

Prin capitalizarea dividendelor aferente exercitiului financiar 2002, s-a repartizat cate o actiune cu o valoare nominala de 0,10 lei, la fiecare 13 actiuni detinute, actionarilor existenti in Registrul actionarilor la data de inregistrare 11.05.2004.

Referitor la anul financiar 2003, prin capitalizarea dividendelor s-a repartizat actionarilor, cate o actiune cu o valoare nominala de 0,10 lei, la fiecare 11 actiuni detinute in Registrul actionarilor la data de inregistrare 15.11.2004.

In Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii noastre din 10.06.2005 s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emisiune de noi actiuni, ca urmare a capitalizarii dividendelor aferente anului financiar 2004. Fiecarui actionar i s-a repartizat cate o actiune cu o valoare nominala de 0,10 lei, la fiecare 8 actiuni detinute in Registrul actionarilor la data de inregistrare 27.06.2005.

Pentru anul financiar 2005, Antibiotice Iasi a distribut dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2006, conform Hotararii nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28.04.2006.

Pentru anul financiar 2006, Antibiotice Iasi a distribuit dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 16.05.2007, conform Hotararilor nr. 2 si nr. 8 a Adunãrii Generale din 26.04.2007 si a prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004.

Pentru anul financiar 2007, Antibiotice Iasi a distribut dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 14.05.2008, conform Hotararilor nr. 2 si nr. 8 a Adunarii Generale din 21.04.2008 si a prevederilor art. 238 aliniat 2 din legea 297/2004.

Pentru anul financiar 2008, Antibiotice Iasi a distribuit dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 11.05.2009, conform Hotararilor nr. 2 si nr. 8 a Adunarii Generale si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Referitor la anul financiar 2009, Antibiotice Iasi a aprobat reinvestirea dividendelor, conform Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale din 29.04.2010, iar conform Hotararilor nr. 4, 5 si 6 ale Adunarii Generale din 12.11.2010 s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emisiune de noi actiuni, ca urmare a capitalizarii dividendelor, astfel incat fiecarui actionar existent in Registrul actionarilor la data de inregistrare 29.11.2010 i s-a atribuit un pachet suplimentar obtinut prin inmultirea numarului de actiuni detinut, cu un indice de alocare de 0,050031931 la pretul de emisiune egal cu valoarea nominala de 0,10 lei.

Pentru anul financiar 2010, Antibiotice Iasi a aprobat reinvestirea dividendelor, conform Hotararii nr. 2 a Adunarii Generale Ordinare din 28.04.2011, iar conform Hotararilor nr. 3, 4 si 5 ale Adunarii Generale Extraordinare, s-a aprobat majorarea capitalului social, prin emisiune de noi actiuni, ca urmare a capitalizarii dividendelor, astfel incat fiecarui actionar existent in Registrul actionarilor la data de inregistrare 16.05.2011, la o actiune detinuta, i s-a repartizat cate 0,18915347 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Referitor la anul financiar 2011, Antibiotice Iasi distribuie dividende din 01.10.2012, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2012, conform Hotararilor nr. 2 si nr. 11 a Adunarii Generale din 26.04.2012 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Pentru anul financiar 2012, Antibiotice Iasi  a distribuit dividende actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2013, conform Hotararii III.1 a Adunarii Generale din 27.06.2013 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Pentru anul financiar 2013, Antibiotice Iasi distribuie dividendele din 15.10.2014, actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2014, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 25.04.2014 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Referitor la anul financiar 2014, Antibiotice Iasi distribuie dividende din 01.10.2015 actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.09.2015, conform Hotararii nr.2 aAdunarii Genrale Ordinare din 30.04.2015 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

In conformitate cu noile prevederi ale legislatiei pietei de capital, plata dividendelor se realizeaza prin intermediul Depozitarului Central Bucuresti, al participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (intermediarii in conformitate cu legea 297/2004, art. 2, pct. 14 care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central) si al CEC Bank – agentul de plata.

Pentru anul financiar 2015, Antibiotice Iasi distribuie dividende din data data 15.09.2016 actionarilor inscrisi in registrul Actionarilor la data de inregistrare 01.09.2016, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din 19.04.2016 si a prevederilor art. 238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

In conformitate cu noile prevederi ale legislatiei pietei de capital, plata dividendelor se realizeaza prin intermediuil Depozitarului Central Bucuresti, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (intermediarii in conformitate cu Legea 297/2004, art. 2 pct. 14, care au incheiat contract de participare la sistemul Depozitarului Central) si al C.E.C. Bank – agentul de piata.

Pentru anul financiar 2016, Antibiotice Iasi va distribui dividendele din 15.09.2017 actionarilor inscrisi in registrul Actionarilor la data de inregistrare 01.09.2017, conform Hotararii 2 a Adunarii Generale Ordinare din  06.04.2017si a prevederilor art.238 aliniat 3 din legea 297/2004 republicata.

Cerere solicitare dividende _virament bancar

VIZUALIZEAZA PDF

Cerere solicitare dividende mostenitori_virament bancar

VIZUALIZEAZA PDF

Cerere solicitare dividende_posta

VIZUALIZEAZA PDF

Cerere solicitare dividende mostenitori_posta

VIZUALIZEAZA PDF

Formular cerere dividende

DORESC SA PRIMESC DIVIDENDELE PRIN:*

* toate campurile sunt obligatorii