Formular de etica

  OBIECTUL SESIZARII

  promovarea medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală, realizată de reprezentanţii Antibiotice S.A îndreptată către alte persoane decât profesioniştii din domeniul medical sau farmaceutic;lăsarea de către reprezentanţii medicali sau de vânzări ai Antibiotice S.A. de materiale promoţionale în locuri care sunt accesibile publicului general cum ar fi farmacii, săli de aşteptare, holuri de spitale şi clinici medicale;efectuarea de operaţiuni ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal aparţinând personalului din domeniul medical şi farmaceutic, de către reprezentanţii medicali şi cei de vânzări ai Antibiotice S.A., fără acordul prealabil al acestora;prezentarea de către reprezentanţii Antibiotice S.A. a unor informaţii de promovare inexacte, neactualizate şi incomplete, astfel încât personalul din domeniul medical să-şi formeze o părere eronată despre calitatea terapeutică a unui medicament;promovarea prin Internet a medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie fără a fi restricţionată doar la accesul profesioniştilor din domeniul medical sau farmaceutic, prin intermediul unui sistem valabil şi verificabil, accesat cu nume de utilizator şi parolă;organizarea de evenimente la care ospitalitatea acordată profesioniştilor din domeniul medical va depăşi limitele cheltuielilor de calătorie, mesă, asigurare medicală în timpul călătoriei, cazare şi taxe de înregistrare sau va fi extinsă la soţ/soţie precum şi la rude până la gradul IV inclusiv sau orice alte persoane însoţitoare;acordarea nelegală de sponsorizări sau donaţii în mod individual profesioniştilor din domeniul medical sau farmacetutic;alte aspecte.

  DETALIAŢI SESIZAREA*

  AŢI SESIZAT ACEASTĂ SPEŢĂ ŞI CĂTRE ALTE INSTITUŢII*

  DANU

  PRECIZAŢI MODALITATEA PRIN CARE DORIŢI SĂ FIŢI CONTACTAT*

  TELEFONEMAILPOSTA


  * - campuri obligatorii