Anunt Centrală Electrică Fotovoltaică – 2,5 MW

SC Antibiotice SA, cu sediul social în Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod postal 707410, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J22/285/1991, CIF 1973096, adresa de e-mail centrala.fotovoltaica@antibiotice.ro, număr de telefon de contact +40 232 209000, în implementarea proiectului „ Centrală Electrică Fotovoltaică – 2,5 MW”, depus în cadrul competiției de aferente Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta C6. Energie – Măsura de investiții I.1 Sprijinirea investiţiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară  surse proprii

Anunță

demararea procedurii de selecție a ofertelor pentru servicii de proiectare și execuție a obiectivului de investiții „Centrală Electrică Fotovoltaică – 2,5 MW”, cod CPV principal 09331200-0 Module solare fotovoltaice (Rev.2) și coduri CPV suplimentare 45310000-3 Lucrări de instalații electrice (Rev.2) și 71323100-9 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică (Rev.2).

Valoarea estimată a contractului: 13.836.700,00 lei fără tva (prețul nu poate fi ajustat).

Durata estimată de implementare: 7 luni de la semnarea contractului.

Locul de execuție a contractului: Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod poștal 707410

Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 45 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertelor (11.10.2022).

Termenul limită pentru primirea ofertelor: 11.10.2022, ora 16:00.

Adresa la care pot fi depuse ofertele: Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod postal 707410

Data, locul și ora pentru deschiderea ofertelor: 12.10.2022, ora 10:00, Municipiul Iași, str. Valea Lupului nr. 1, judetul Iasi, cod postal 707410

Criteriul de selecție este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, conform datelor și informațiilor conținute în Caietul de sarcini.

Documentația necesară pentru întocmirea ofertei, poate fi solicitată, prin e-mail, la adresa: centrala.fotovoltaica@antibiotice.ro.

Informatii suplimentare și clarificări pot fi obținute la adresa de email pentru comunicări referitoare la procedură: centrala.fotovoltaica@antibiotice.ro.

Vezi toate noutatile ▸