Majorare cu 3% a veniturilor din vanzari in 2015

Principalele decizii ale Adunarii Generale a Actionarilor companiei Antibiotice, desfasurata in data de 19 aprilie 2016
• In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor desfasurata marti, 19 aprilie 2016, au fost aprobate situatiile financiare auditate ale anului financiar 2015, a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2016, si s-au stabilit tintele de afaceri pentru acest an.
• In cadrul aceleiasi adunari s-a fixat dividendul brut pe actiune, s-a stabilit termenul de plata al acestora si, totodata, s-a aprobat modificarea componentei Consiliului de Administratie Antibiotice.
• In acelasi context, s-a aprobat infiintarea unei reprezentante a Antibiotice in Vietnam, cat si afilierea companiei la Comitetul National al ICC (International Chamber of Commerce)-Romania, precum si la Camera de Comert Romano – Americana.

1. Rezultate economico-financiare auditate ale anului 2015: Majorare cu 3% a veniturilor din vanzari

Prezenta pe piata interna
In conditiile in care in piata farmaceutica din Romania:
• vanzarile totale de medicamente au scazut cu 4,7%, pana la 11,7 miliarde de lei, aceasta fiind primul declin al pietei farma din ultimul deceniu (conform datelor companiei de cercetare de piata Cegedim);
• preturile medicamentelor generice s-au redus in medie cu 20% prin aplicarea ordinului nr.75/2009 cu modificarile si completarile ulterioare;
• taxa clawback creste de la an la an (in 2015 a reprezentat 11% din veniturile Antibiotice obtinute din vanzarea de produse pe piata interna), Antibiotice si-a indeplinit indicatorii financiari reusind:
– sa creasca veniturile din vanzari cu 3% comparativ cu anul 2014, inregistrand valoarea de 330 milioane lei in conditiile mentinerii indicatorilor de profitabilitate si cheltuieli in limita unor valori sanatoase;
– sa obtina o valoare a profitului brut de 32 milioane lei, in crestere cu 23% comparativ cu profitul estimat in BVC;
– sa aplice o politica prudentiala in ceea ce priveste ajustarile la nivelul clientilor pietei de retail (Antibiotice SA fiind prezenta cu produse in aproximativ 5000 de farmacii).
Neefectuarea acestor ajustari ar fi dus profitul brut la nivelul de 42 milioane lei.
In anul 2015, compania si-a consolidat cota de piata de 2,45%, (in crestere cu 17% fata de 2014) ocupand locul 4 in randul producatorilor de medicamente generice cu prescriptie medicala si medicamente fara prescriptie medicala (OTC) din Romania, conform sursei Cegedim.

Completarea portofoliului cu 8 produse noi
Etapele derulate in directia dezvoltarii portofoliului de produse vizeaza ca in anii 2016-2020 Antibiotice sa fie un producator complex, adaptat tendintelor terapeutice si care sa detina alaturi de produsele ce definesc activitatea de baza a companiei (produse antiinfectioase si produse dermatologice), medicamente generice esentiale, alternative la produsele inovatoare, pentru tratamentul afectiunilor cardiovasculare,  bolilor neurodegenerative,  tractului digestiv.

Astfel, in anul 2015 Antibiotice a lansat pe piata 8 produse noi pe clasele terapeutice pe care doreste sa-si consolideze pozitia in urmatorii ani:
•Sistem Cardiovascular – compania Antibiotice si-a completat portofoliul creandu-si gama proprie pe molecula rosuvastatina (regulatoare de colesterol si trigliceride): Rosuvastatina Atb®, comprimate de 5, 10 si 20 mg.;
•Antiinfectioase – Imipenem/Clistatina Atb® inj apartinand subclasei de carbapene;
•Preparate Dermatologice – corticosteroidul Clobetazol Atb® ung;
•Aparat Genito-Urinar – produsele Nistatina Atb® ovule si Zifex Duo® ovule (clotrimazol + metronidazol);
•Sistem Nervos Central – Memantina Atb® 20 mg. comprimate (produs Anti-Alzheimer).

Crestere cu 7% pe pietele externe
Exporturile Antibiotice in 2015 au ajuns la 22.98 mil. USD in crestere cu 7% comparativ cu anul 2014. Procentul exportului in cifra totala de afaceri in anul 2015 a fost de 28%.

Vanzarile de Nistatina, motor de crestere al exporturilor in 2015

Anul 2015 a reconfirmat pozitia de lider al pietei mondiale pentru compania Antibiotice pe segmentul productiei de Nistatina. Principala piata pe care s-a inregistrat cel mai mare  ritm de crestere al vanzarilor de Nistatina a fost piata SUA unde cantitatile livrate s-au triplat comparativ cu anul 2014, ca urmare a atragerii unor importanti utilizatori finali ai acestei substante active.
Un nou produs marca Antibiotice  livrat pe piata Statelor Unite ale Americii

In cursul anului 2015, dezvoltarea pietei internationale a fost sustinuta si de autorizarea pe piata SUA a unui nou produs. Astfel,  Ampicilina cu  sulbactama – pulbere pentru solutie injectabila/perforabila de 1,5 g si 3 g, se alatura celorlalte produse injectabile deja prezente pe aceasta piata, respectiv Ampicilina (4 concentratii) si Nafcilina (2 concentratii). 14 noi autorizatii de punere pe piata la nivel international.

Rezultatele din etapele de cercetare si dezvoltare au permis obtinerea de 14 noi autorizatii de punere pe piata si reautorizarea altor produse comercializate deja pe piete internationale, in 5 tari din Europa, Asia si Africa.

2. Stabilirea repartizarii profitului aferent anului 2015
In urma supunerii la vot, in sedinta AGA, actionarii companiei au hotarat repartizarea profitului net pentru anul 2015 in valoare de 27.178.823 lei, fixarea dividendului brut pe actiune la 0,020785855 lei si plata dividendelor incepand cu data de 15.09.2016, conform prevederilor legale in vigoare.
Destinatia                                                   Suma(lei)
Profit de repartizat:                                              27.178.823
– rezerva legala                                                                      0
– surse proprii de finantare si alte
repartizari din profit prevazute de lege              13.224.488
– dividende din care:                                              13.954.335
– dividende cuvenite Actionarului majoritar    7.398.208
– dividende cuvenite altor
persoane juridice si persoane fizice                    6.556.127

3. Modificarea componentei Consiliului de Administratie Antibiotice
Conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost votati membrii in CA, conform procedurilor legale, urmatoarele persoane:
– Ec. Ioan Nani – din partea Ministerului Sanatatii
– Ec. Nicolae Stoian – nominalizat de S.I.F. Oltenia
– Ing. Elena Calitoiu – nominalizata de S.I.F. Oltenia
Membrii Consiliului de Administratie s-au intrunit si a fost ales ca Presedinte d-ul Jr. Ionut Sebastian Iavor, Director General, Directia Generala Resurse Umane, Juridic si Contencios, in cadrul Ministerului Sanatatii si Vicepresedinte d-ul ec. Ioan Nani, acesta fiind Director General al Antibiotice SA, selectat in conformitate cu OUG 109/2011.

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat planul de administrare al CA pentru perioada 2016 – 2020, care presupune cresterea cifrei de afaceri si a profitabilitatii prin cercetare si dezvoltare de noi produse si internationalizarea afacerii.

5. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat infiintarea unei reprezentante a Antibiotice, in Vietnam.
Scopul pentru care se doreste infiintarea unei reprezentante in Vietnam il reprezinta dezvoltarea afacerilor companiei in zona Asia de Sud Est, zona cu potential de crestere pentru produsele Antibiotice. Daca tinta de vanzari pentru piata din Vietnam in 2016 presupune o crestere de 30% fata de anul anterior, pentru anul 2020 se preconizeaza triplarea vanzarilor. Compania este prezenta in Vietnam din 2001 cu substanta activa Nistatina si din 2004 cu produse finite, avand inregistrate in acest moment un numar de 14 produse pe aceasta piata.

6. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat afilierea Antibiotice la Comitetul National al ICC (International Chamber of Commerce) – Romania, precum si la Camera de Comert Romano – Americana.
Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) este membra a Camerei de Comert Internationale (ICC), prin intermediul Comitetului National ICC Romania, institutie de prestigiu pentru lumea business-ului, care cuprinde camere de comert din peste 130 de state si companii reprezentative la nivel mondial.
CCIR a format un grup de elita al mediului de afaceri romanesc, prin invitatii adresate tuturor marilor contribuabili ai Romaniei de a se alatura Comitetului National ICC Romania.
Scopul principal al Comitetului National este de a centraliza si armoniza opiniile mediului de afaceri din Romania si de a face propuneri concrete Guvernului Romaniei,  precum si institutiilor europene si mondiale, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil, predictibil si corect care sa contribuie nemijlocit la dezvoltarea economica.

7. Tintele de afaceri pentru anul 2016, in termeni de venituri si profit
In urma sedintei AGA din 19 aprilie 2016, a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) aferent anului 2016 si tintele de afaceri pentru acest an. Astfel, se prevede obtinerea unor venituri totale de 350 milioane lei, si a unui profit brut de 34.2 milioane lei, ambele in crestere cu 6% comparativ cu anul 2015.
In fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru acest an au fost avuti in vedere si factorii cu influenta negativa precum cresterea progresiva a taxei clawback, care se estimeaza ca va reduce profitul companiei cu 30 mil. lei, majorarea costurilor de fabricatie dar si scaderea preturilor la medicamentele generice.

Vezi toate noutatile ▸