Pompier

Cerințele postului:

 • Absolvent de liceu;
 • Cursul de specializare Servant Pompier constituie avantaj;
 • Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă, organizare şi gestionare a timpului de lucru, spirit de iniţiativă;
 • Capacitate de asimilare a cunoştinţelor specifice postului, seriozitate, flexibilitate, adaptabilitate;
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi (inclusiv schimbul III).

Principalele responsabilități:

 • Participă la toate acțiunile de pregătire de specialitate, organizate cu Serviciul pentru situații de urgenţă şi formaţiunea de pază, execută antrenament pentru mânuirea corectă a accesoriilor de stingere și a echipamentului de protecție din dotare;
 • Respectă programul zilnic de activitate stabilit pentru pompierii profesioniști, regulile de ordine interioară și disciplină în muncă;
 • Execută controlul respectării actelor normative care reglementează activitatea de prevenire și stingere a incendiilor în cadrul programului de prevenire (rond), asigură asistență la locurile de muncă cu grad ridicat de pericol când se lucrează cu foc deschis sau la repunerea în funcțiune a instalațiilor după revizii și reparații, luând măsuri pentru înlăturarea neregulilor constatate;
 • Participă efectiv la acțiunile de stingere a incendiilor, de salvare a oamenilor și bunurilor materiale și la înlăturarea urmărilor calamităților naturale ori catastrofelor;
 • Execută împreuna cu șoferii lucrări de întreținere la mașinile din dotare, mijloacelor și accesoriilor de stingere pe care le deservește, precum și a echipamentului de protecție din dotare;
 • Ori de câte ori este nevoie execută lucrări de reparații, curățenie în incinta și în exteriorul remizei Serviciului pentru situații de urgenţă;
 • Îndeplinește orice alte sarcini legate de atribuțiile serviciului, stabilite de șeful de tură (grupă), cum ar fi: verificat stingătoare, supravegherea telefoanelor și instalației de avertizare incendii;
 • Informează şeful de serviciu, coordonatorul activitate sau şeful de tură despre toate problemele constatate în timpul serviciului;
 • Menține ordinea și curățenia în remiza Serviciului de pompieri și în exteriorul acesteia;
 • Participă la pregătirea şi desfăşurarea concursurilor profesionale specifice;
 • Respectă reglementările interne şi legislaţia în vigoare cu privire la activitatea desfăşurată;
 • Respectă programul de lucru şi foloseşte eficient timpul de muncă pentru executarea atribuţiilor de serviciu;
 • Respectă programul de masă stabilit şi regulile de circulaţie pe teritoriul societăţii;
 • Asigură ordinea la locul de muncă şi înştiinţează în timp util superiorul direct despre existenţa unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă;
 • Îndeplineste orice alte sarcini legate de atribuțiile serviciului, stabilite de șeful de serviciu sau șeful de tură (grupă);
 • Îndeplineşte și alte atribuții specifice stabilite de șeful ierarhic, care corespund din punct de vedere al competențelor proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a atribuțiilor de serviciu
 • Verifică documentele şi bagajele personalului prezentat la intrarea/ieşirea din societate şi previne introducerea spre comercializare a oricăror mărfuri;
 • Înlocuieşte șef tură pază la sistemele de supraveghere video ori de câte ori situaţia o impune (în cazul unei defecţiuni, pauză de masă, la patrulare pe perimetru);
 • Este direct răspunzător de exercitarea atribuţiilor specifice activităţii de pază reglementate de dispoziţiile interne;
 • Nu părăsește locul de muncă la terminarea programului decât după ce a venit înlocuitorul.

Avantaje și beneficii motivaționale:

 • Salariu atractiv;
 • Tichete de masă;
 • Prime sărbători legale (Paște, Crăciun);
 • Acces gratuit la Biblioteca Bookster;
 • Zile suplimentare de concediu de odihnă;
 • Acces gratuit la platforma e-learning (cursuri de dezvoltare profesională si personală);
 • Acces la facilitățile Club a+ (sală de sport, baschet, tenis, masaj, aerobic, pilates);
 • Acces gratuit la terenul de tenis;
 • Facilitatea „Bistro pauza de masă” – propria locație unde se poate comanda și servi masa într-un mediu plăcut;
 • Centrul Medical a+ (consultații medicale, consiliere psihologică, servicii gratuite de urgență stomalogică);
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași/ loc de parcare gratuit.
Vezi toate noutatile ▸