Coordonator flux Biosinteză

Cerințele postului:

 • Licențiat al Facultăţii de Inginerie Chimică, Inginerie Biochimică
 • Adaptabil, creativ, riguros, perseverent, responsabil, dinamic, orientat spre rezultate
 • Capacitate de a planifica şi de a administra eficient activitatea personalului subordonat
 • Capacitate de a redacta materiale corecte ca formă şi conţinut
 • Cunoştinţe de operare PC (MS Office, Internet) și de limbă engleză
 • Disponibilitate pentru lucru în schimburi (inclusiv schimbul III)
 • Experienţa în domeniul producţiei de medicamente poate constitui un avantaj

Principalele responsabilități:

 • Coordonarea desfăşurării procesului tehnologic în instalaţiile de pregătire medii, biosinteză, izolare, purificare, zonă curată clasă D şi regenerare solvenţi, în schimburi
 • Cunoașterea și aplicarea procedurilor/instrucțiunilor specifice domeniului de activitate
 • Respectarea graficului de producţie
 • Relaționare bună cu structurile/specialiștii care condiționează realizarea atribuțiilor specifice postului
 • Asumarea responsabilităţii pentru consecinţele propriilor decizii
 • Repartizarea echilibrată şi echitabilă a atribuţiilor personalului subordonat în funcţie de nivelul postului
 • Capacitatea de crea un climat favorabil de muncă, de realizare a cooperării persoanelor din diferite structuri organizatorice şi de a soluţiona eventualele conflicte
 • Aptitudinea de a asculta şi de a lua în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin pentru obţinerea unor rezultate performante (individuale şi de grup)
 • Capacitate de prioritizare a unor activităţi
 • Participare la realizarea activităților de validare/revalidare a proceselor/produselor, de calificare/recalificare operațională și a performanței echipamentelor
 • Prevenirea, depistarea deficienţelor şi luarea măsurilor necesare corectării operative a acestora
 • Capacitatea de a utiliza eficient resursele materiale şi financiare alocate
 • Capabilitatea de adaptabilitate la apariţia unor lucrări neplanificare
 • Identificarea la timp/prevenirea punctelor critice din activitatea desfășurată
 • Oferirea unor soluţii pentru îmbunătăţirea unor aspecte organizaţionale şi profesionale
 • Propunerea, urmărirea și participarea la acțiuni ce vizează optimizarea proceselor în scopul eliminării problemelor de calitate, reducerea consumurilor specifice, introducerea de tehnologii/produse noi
 • Capacitate de prioritizare a unor activităţi
 • Capacitatea de analiză şi sinteză în abordarea lucrărilor specifice
 • Oferirea unor soluţii pentru îmbunătăţirea unor aspecte organizaţionale şi profesionale
 • Corectitudine şi imparţialitate în evaluarea personalului din subordine şi în modul de acordare a recompenselor pentru rezultate deosebite în activitate
 • Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a activităţilor din cadrul unei structuri organizatorice, în vederea realizării obiectivelor acestuia
 • Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii

Avantaje și beneficii motivaționale:

 • Salariu atractiv
 • Tichete de masă
 • Prime sărbători legale (Paște, Crăciun)
 • Acces gratuit la Biblioteca Bookster
 • Zile suplimentare de concediu de odihnă
 • Acces gratuit la platforma e-learning (cursuri de dezvoltare profesională și personală)
 • Acces la facilitățile Club a+ (sală de sport, baschet, tenis, masaj, aerobic, pilates)
 • Acces gratuit la terenul de tenis
 • Facilitatea „Bistro pauza de masă” – propria locație unde se poate comanda și servi masa într-un mediu plăcut
 • Centrul Medical a+ (consultații medicale, consiliere psihologică, servicii gratuite de urgență stomalogică)
 • Posibilitate de acordare suplimente alimentare din portofoliul companiei (conform procedurii interne)
 • Transport gratuit la/de la locul de muncă pe raza municipiului Iași/ loc de parcare gratuit
Vezi toate noutatile ▸