sc_vara-01

ȘCOALA DE VARĂ a+ , ediția a X a

în domeniile cercetare, dezvoltare și formulare farmaceutică,asigurarea și controlul calității, producție, medical și farmacovigilență
ȘCOALA DE VARĂ a+ își propune să ofere viitorilor specialiști oportunitatea completării pregătirii universitare cu o serie de concepte profesionale și reglementări specifice industriei farmaceutice, dezvoltarea unor aptitudini și acumularea de cunoștințe utile în vederea unei posibile cariere în domeniul farmaceutic.

Lectorii, angajați din cadrul companiei noastre, vor oferi informații din domeniile:
– asigurarea și controlul calității în industria farmaceutică
– tehnică farmaceutică aplicată și metode de formulare farmaceutică
– metode de analiză, instrumente și tehnici de laborator
– tehnologie și echipamente din industria farmaceutică
– farmacovigilență
– cercetare clinică în vederea autorizării medicamentelor
– autorizarea medicamentelor, legislație și aspecte regulatorii în domeniul farmaceutic
– biotehnologii și procese biologice în industria farmaceutică

CINE?
Se pot înscrie la cursurile ȘCOLII DE VARĂ a+ absolvenți cu licență/master și studenți în anul final (licență sau master) ai Facultăților de Farmacie, Medicină, Chimie, Biologie, Inginerie chimică și Protecția mediului – specializările Chimia și ingineria substanțelor organice, Inginerie chimică, Inginerie biochimică.
Selecția participanților se va face prin evaluarea dosarelor și/sau interviu.
Criterii de selecție:
– nota de absolvire la licență/ master minim 8 (opt) – în cazul studenților, media anilor de studiu minim 8 (opt) certificată pe bază de adeverință eliberată de instituția de învățământ
– recomandare din partea cadrelor didactice din unitatea de învățământ pentru studenții din anii finali

CAND?
Cursurile ȘCOLII DE VARĂ a+ se vor desfașura în perioada iulie – august 2019, de luni până vineri, cu o durata medie de 3 ore/ zi si nu presupun taxe de școlarizare.

UNDE?
Cursurile și workshopurile se vor desfășura la sediul companiei din Iași, str. Valea Lupului nr.1 – mijloc de transport în comun – traseul 20.
După încheierea cursurilor, participanții vor sustine o probă de evaluare a cunoștințelor ce constituie preselecție pentru concursurile viitoare în scopul angajării pe posturi disponibile în cadrul societății.
Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită CV și scrisoare de intenție, însoțite de copie după documentul de absolvire sau adeverința de student și recomandare din partea instituției de învățământ pentru studenții din anii finali, la adresa: Antibiotice S.A., Iaşi, str. Valea Lupului, nr. 1, cod 707410, Direcţia Resurse Umane, fax 0232-209633 sau e–mail: resurse.umane@antibiotice.ro, până la data de 28.06.2019.
Relaţii suplimentarela telefon: 0232 – 209300, 0232-209211