Antibiotice pe piata valorilor mobiliare

Tranzactionate sub simbolul ATB, actiunile companiei noastre sunt emise in forma dematerializata si sunt liber transferabile. Registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi este mentinut de catre Depozitarul Central SA Bucuresti.

Actiunile companiei Antibiotice sunt listate la Bursa de Valori din Bucuresti, categoria I, din aprilie 1997. In acelasi an, actiunile companiei au fost incluse in componenta indicelui BET (Bucharest Exchange Trading Index). In 2005 actiunile ATB intra in structura indicelui ROTX (Romanian Traded Index) al Bursei din Viena, iar in 2007 in cea a indicelui Dow Jones Wilshire Global Total Market Index al Bursei din New York.

Actiunile sunt tranzactionate la Bursa de Valori din Bucuresti sub simbolul ATB si sunt incluse in componenta urmatorilor indici bursieri:

    • indicele BET-Plus, care include societatile romanesti listate pe piata BVB si care indeplinesc criteriile minime de selectie referitoare la lichiditate si la valoarea actiunilor incluse in free float, cu exceptia Societatilor de Investitii Financiare;
    • indicele BET-BK, a fost construit pentru a putea fi folosit ca benchmark (referinta) de catre administratorii de fonduri, dar si de alti investitori institutionali, metodologia de calcul reflecta cerintele legale si limitele de investitii ale fondurilor.

Suntem prezenti in medie, in primele 15 companii din componenta indicelui BET-XT si in primele 12 companii din componenta indicelui BET-BK.