Valoarea nominala a unei actiuni ATB = 0.10 lei/actiune.

Antibiotice Iasi este listata la Categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.

Actiunile Antibiotice sunt emise in forma dematerializata si sunt liber transferabile. SC Depozitarul Central SA Bucuresti mentine registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi.

 

Structura actionarilor Antibiotice Iasi
(extras din registrul Actionariolor din data de 01.09.2016)

Print

Print

 

 NOTA:

(a) pentru anii 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008 si 2011 s-au distribuit dividende actionarilor;

(b) pentru anii 2002-2004, 2009 si 2010 s-au distribuit dividende actionarilor prin emisiune de noi actiuni, in urma majorarilor de capital cu valoarea dividendelor nete aferente acestor ani;

(c) pentru anul 2012 s-au  distribuit dividende actionarilor, pana la data de 01.11.2016;

(d) pentru anul 2013 se distribuie dividende actionarilor, din data de 15.10.2014;

(e) pentru anul 2014 se distribuie dividende actionarilor din data de 01.10.2015;

(f) pentru anul 2015 se distribuie dividende actionarilor, din data de 15.09.2016.

 

La sfarsitul lunii februarie s-a înregistrat o capitalizare bursieră de 362.663 mii lei. In luna februarie cursul acţiunilor a atins preţul maxim de 0,5700 lei pe acţiune.