Valoarea nominala a unei actiuni ATB = 0.10 lei/actiune.

Antibiotice Iasi este listata la Categoria Premium a Bursei de Valori Bucuresti.

Actiunile Antibiotice sunt emise in forma dematerializata si sunt liber transferabile. SC Depozitarul Central SA Bucuresti mentine registrul actionarilor si al actiunilor Antibiotice Iasi.

La sfarsitul lunii noiembrie s-a înregistrat o capitalizare bursieră de 369.236 mii lei. In luna noiembrie cursul acţiunilor a atins preţul maxim de 0,5540 lei pe acţiune

Structura actionarilor Antibiotice Iasi
(extras din registrul Actionariolor din data de 11.09.2017)

 

PerioadaNumar de actiuni emiseCotatia actiunilor (lei/actiune)Capitalizarea bursiera la sfarsitul lunii/anului (mii lei)Dividend pe actiune (lei)PER la sfarsitul lunii/anului
MaximMinimPret de inchidereBrutNet persoane fiziceNet persoane juridice
200068.836.3100,15000,06500,11798.1160,02010,0191(a)0,0181(a)5,9
2001344.181.5500,37500,08800,112038.5480,00610,0058(a)0,005(a)8,2
2002344.181.5500,39500,10100,210072.2780,00840,0080(b)0,0076(b)12,1
2003344.181.5500,24000,18200,225077.440,01090,0104(b)0,0098(b)6,8
2004404.353.1480,54500,22500,4820198.8980,01390,0125(b)0,0125(b)15,1
2005454.8971,01000,50000,9650438.9760,01480,0124(a)0,0133(a)35,3
2006454.897.2911,91000,96001,7200782.4230,0222(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei35,8
2007454.897.2912,17001,58002,0500932.5390,0306(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei33,27
2008454.897.2912,14000,33200,3600163.7630,0166(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei6,26
2009454.897.2910,8000,36000,6300270.6640,0050(b)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei30,48
2010477.656.6810,75000,46400,6200282.0360,0189(b)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei16,34
2011568.007.1000,64200,36130,3900221.5230,0152(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei13,61
2012568.007.1000,44000,33000,3764213.7980,0182(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei9,67
2013671.388.0400,56800,37000,5580374.6070,023028(a)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei13,82
2014671.388.0400,62450,54100,5850392.7330,0234557(c)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei12,52
2015671.388.0400,61700,52400,5320357.1520,0207858(d)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei11,4711,47
2016671.338.0400,54200,42000,5200349.0960,03835158(e)In functie de impozitul retinut, conform codului fiscal al Romaniei12,84
[align=center]01.01÷
30.11.2017[/align]671.338.0400,59200,52000,5500
369.236
12,16

NOTA:

(a) pentru anii 2000, 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2012 si 2013 s-au distribuit dividende acţionarilor;

(b) pentru anii 2002-2004, 2009 si 2010 s-au distribuit dividende actionarilor prin emisiune de noi actiuni, in urma majorarilor de capital cu valoarea dividendelor nete aferente acestor ani;

(c)pentru anul 2014 se distribuie dividende actionarilor, din data de 01.10.2015.

(d) pentru anul 2015 se distribuie dividende actionarilor, din data de 15.09.2016.

(e) pentru anul 2016 se distribuie dividende actionarilor, din data de 15.09.2017.