Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

AGA 20.09.2017

Convocator AGA 20/21.09.2017 VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Informatii despre drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Raportul administratorilor Semestrul I 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Situatii financiare Semestrul I 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Financiar Semestrul I 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

AGA 28.06.2017

Convocator VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala PF VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire PJ VIZUALIZEAZA PDF
Informatii despre drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Numirea auditorului financiar VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Aderarea societatii Antibiotice SA Iasi la Asociatia RASCI VIZUALIZEAZA PDF
Raport cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr. 29_2017 VIZUALIZEAZA PDF
Adrerarea la Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente PRIMER VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari AGA 28.06.2017 VIZUALIZEAZA PDF
Voturi AGAO 28.06.2017 VIZUALIZEAZA PDF

AGAE&O 06.04.2017

Convocator AGAE&O 06/04/2017 VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala PF VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire speciala PJ VIZUALIZEAZA PDF
Informatii privind drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Situatii financiare la 31.12.2016 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul auditorului independent VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Administratorilor 2016 VIZUALIZEAZA PDF
Repartitia profitului net pe anul 2016 VIZUALIZEAZA PDF
Inregistrarea pe venituri a dividendelor 2012 neridicate VIZUALIZEAZA PDF
BVC 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Numirea auditorului financiar VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor si criteriilor de performanta pentru 2016 pentru membrii CA VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare pentru membrii CA pt 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea remuneratiilor membrilor CA VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea prelungirii cu perioada de 12 luni a valabilitatii plafonului Multiprodus-Multivaluta contractat de la EXIMBNK VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea sediului reprezentantei din Vietnam VIZUALIZEAZA PDF
EXTRAS CA VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari AGAOE VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul