Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) reprezinta cel mai inalt organism decizional al companiei, locul unde actionarii participa direct si iau decizii. Adunarea Generala a Actionarilor aproba Situatiile Financiare ale societatii, decide cu privire la Repartizarea Profitului Net, stabileste Bugetul de Venituri si Cheltuieli, alege membrii Consiliului de Administratie, numeste auditorii si stabileste remuneratia Consiliului de Administratie.

Documentele referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor sunt:

  • Convocatorul Adunarii Generale, care prezinta punctele inscrise pe ordinea de zi,
  • Materialele supuse dezbaterii Adunarii Generale,
  • Informatii referitoare la drepturile actionarilor,
  • Procurile de reprezentare si Imputernicirile speciale sau generale,
  • Formularele de vot prin corespondenta,
  • Hotararile adunarii generale,
  • Rezultatele voturilor.

A.G.A.O.E. 25.09.2018

Convocator A.G.A.O.E. 24/25.09.2018 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii privind drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Administratorilor Sem. I 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Situatii Financiare la 30 iunie 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
Comunicat disponibilitate Raport Sem. I 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Contractul de mandat al administratorului desemnat VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea Majorarii Creditului de nevoi generale de la UniCredit Bank VIZUALIZEAZA PDF
Ratificarea accesarii facilitatii de credit de la ING Bank VIZUALIZEAZA PDF
Reprezentanta Ukraina VIZUALIZEAZA PDF
Sedinte nestatutare VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 26.04.2018

Convocator A.G.A.O.E. 26.04.2018 VIZUALIZEAZA PDF
Informaii privind drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Repartitie profit an financiar 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Administratorilor VIZUALIZEAZA PDF
Raportul Auditorului Independent VIZUALIZEAZA PDF
Situatii financiare anuale 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate 2013 VIZUALIZEAZA PDF
Gradul de realizare a obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2017 VIZUALIZEAZA PDF
Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare pentru anul 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Propunere membru Consiliu de Administratie VIZUALIZEAZA PDF
Prelungirea liniei de credit EximBank VIZUALIZEAZA PDF
Contractarea unui credit de investitii pe termen lung de la Unicredit VIZUALIZEAZA PDF
Stabilirea sediului Reprezentantei din Republica Moldova VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Voturi AGAOE VIZUALIZEAZA PDF

A.G.A.O.E. 05.03.2018

Convocator A.G.A.O.E. 05/06.03.2018 VIZUALIZEAZA PDF
Informatii referitoare la drepturile actionarilor VIZUALIZEAZA PDF
Proiect de hotarari VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Fizica VIZUALIZEAZA PDF
Imputernicire Persoana Juridica VIZUALIZEAZA PDF
Vot prin corespondenta VIZUALIZEAZA PDF
Bugetul de Venituri si Cheltuieli 2018 VIZUALIZEAZA PDF
Referitor BVC 2018 aprobat in AGAO din 05.03.2018 VIZUALIZEAZA PDF
Majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General VIZUALIZEAZA PDF
Deschiderea unei reprezentante in Republica Moldova VIZUALIZEAZA PDF
Deschiderea unei reprezentante in Ucraina VIZUALIZEAZA PDF
Hotarari A.G.A.O.E. VIZUALIZEAZA PDF
Voturi VIZUALIZEAZA PDF

Arhiva AGA

Selecteaza anul