Rapoarte curente si comunicate

Informatii de actualitate pentru investitori si actionari se regasesc in cadrul comunicatelor emise in conformitate cu:
– Legea nr.297/2004 republicata si modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 şi reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
– Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014,
– Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale,
– Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012,
– OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
– Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare.

Arhiva comunicate si rapoarte

Selecteaza raport

Selecteaza comunicat

Raport curent sistare dividende 2013
2017-10-16

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent 22.09.2017
2017-09-22

VIZUALIZEAZA PDF

Raport BDO 14.08.2017
2017-08-14

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent 14.08.2017
2017-08-14

VIZUALIZEAZA PDF

Raport curent referitor prevederi OUG 29/2017
2017-05-25

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat plata dividende anul 2016
2017-09-12

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate rezultate financiare semestrul I
2017-08-16

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate – Rezultate financiare Trimestrul I 2017
2017-05-15

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate Raport anual 2016
2017-04-06

VIZUALIZEAZA PDF

Comunicat disponibilitate – Rezultate preliminate 2016
2017-02-15

VIZUALIZEAZA PDF